הצגת פריטים הקשורים לתגית: שמיטה - ישיבת אור דוד

מה עושים עם כמויות של סלרי

סיפור חזק על השגחה פרטית שהייתה בזמן שנת שמיטה - כמה השגחה יש לשומרי השמיטה.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

פרשת בהר - שנת שמיטה

כמה מוסר אפשר ללמוד משנת השמיטה, שכל מה שה' יתברך רוצה להחדיר בנו שאין אנו שולטים בעולם ואין בנו שום יכולת זולתו.

שמיטת כספים ופרוזבול

דיני שמיטת כספים היום, מהו פרוזבול ומי צריך לעשות פרוזבול, ומה עושים מי שלא עשה פרוזבול.

שמיטת כספים ופרוזבול

מהי שמיטת כספים ומה זה פרוזבול, ומה הדין אדם שהלוה לחברו בסתם באמצע חודש אלול האם צריך לרשום פרוזבול?
קטגוריה: שנת שמיטה

הפקרת השדה בשביעית

דיני הפקרת הפירות בשנת השמיטה, ומה הדין אם אדם לא הפקיר האם מותר לקחת השדה שלו בלי רשותו?
קטגוריה: שנת שמיטה