ברכת כהנים

מאת: 
קטגוריה: מבט לחיים
ת. פרסום: 04 יוני 2017
סגולה עצומה טמונה לנו בכל יום בתפילת שחרית שאורכה בסך הכל שתי דקות, בואו ננצל אותה...
פרשת השבוע נשא, מעניקה לנו מתנה משמחת במיוחד, מבשרת לנו על רגעים נפלאים בעלי השפעה מרחיקת לכת. המתנה היקרה הזו נחבאת בין הכלים - בעיצומה של התפילה, ואיננה דורשת מאיתנו כמעט דבר, מלבד לעמוד ולהקשיב, וזה הכל. למרות זאת, היא טומנת בחובה אוצר של ממש, שכדאי כל כך להכירו ולהתבונן בו.
הרי העולם של ימינו סוער, רב תהפוכות, ואולי גם קצת מעורר חששות. כולנו רוצים לשמור את עצמנו ואת ילדינו מוגנים מפני פגעי היצר, מחוסנים ובריאים מכל מחלה חלילה, מוצלחים ושבעים, מאושרים ועליזים. כולנו רוצים לפתוח את הלב לעסוק בדברי תורה ולהתעלות רוחנית - שאיפה הבוערת בלב כולנו. אבל מי יודע מה ילד יום, מי יכול להבטיח התגשמות משאלותנו?

כבר חז"ל קבעו, שמיום שחרב בית המקדש כל יום שעובר קללתו מרובה מקודמו. וזו בשורה מדאיגה: האומנם? כל יום המצב ילך ויחמיר? כל יום גזירות חדשות חלילה? מחלות מסתוריות? איך נתמודד? האם יש כלי להגן על עצמנו?
חושף הירושלמי בפ"ט דסוטה: 'א"ר אבין בשם רב אחא: ברכת כהנים!' כן! במצב בו גזירות מתחדשות, כשהעולם כולו מאיים וסוער, ברכת כהנים היא המגן הבטחוני מפני כל הגזירות הרעות, היא הקסדה ששומרת עלינו מפני הפגעים הרעים המתחדשים בעולם. העצה להתמגן - היא אותו אוצר יקר הנחשף בפרשת השבוע, ושמו ברכת כהנים! רק ברכת כהנים עומדת לצידנו להגן עלינו, וכדאי להעריך את המתנה הנפלאה הזו, השומרת עלינו ואף פותחת לנו שערי שמים!
יתכן, שהמציאות של חיינו והקשיים המתחדשים, הינם תולדה של העובדה שבית המקדש כבר אינו עימנו, כפי שחז"ל אומרים שהמצב הזה קורה משחרב בית המקדש. ולא בכדי - הרי כל עוד בית המקדש היה קיים, נערכה בו עבודת הכהנים, שבה היו מגינים על העולם כולו. אך כבר חרב המקדש, וממילא נותרנו חלילה חשופים לכל מזיק ופגע רע...
אך ברכת הכהנים, הינה ההגנה היחידה שנותרה בידינו מימי המקדש, וכאז כן עתה - היא ממשיכה להגן עלינו גם כיום, כי  זו עבודת הכהונה היחידה שנותרה עימנו. זאת מגלה הרמב"ן בפרשת 'בהעלותך', כי בעידן בו כל הקרבנות - בטלו וכל עבודות הכהונה - אינן, נותרה לנו רק ברכת כהנים, כעבודת הכהונה היחידה הפעילה בימינו אנו.

ולכן, מובן היטב הגילוי של הירושלמי, שכיום - בעידן ללא בית המקדש כשנותרנו חלילה חשופים לכל איום, ברכת הכהנים היא המעניקה לנו שפע אלוקי ישיר מבורא עולם, מעטרת לראשנו מטריה חסינת גזירות ופגעים רעים, מכניסה אותנו לחממה מוגנת, ופותחת לנו את כל שערי השפע, לשפר את איכות חיינו ולזכות ברוב הצלחה וברכה. כי זו עבודת המקדש היחידה שנותרה עימנו, מגינה עלינו ומברכת אותנו!
ובדורנו אנו, בשל המצב האמור, אין פלא כי רבים מתאמצים להשיג סגולות ועצות לשמירה ולהגנה רוחנית כגשמית, לפתוח עבורם שערי שמים, להרחיב את השפעת השפע האלוקי, ולזכות לחן וחסד בעיני אלוקים ואדם. נוכל לראות יהודים יוצאים למסעות חובקי עולם, מזילים מהונם אינסוף משאבים, בדרכם לישועה שהם מקווים לה. נוכל לראות אנשים טורחים לילות כימים, כדי להגיע לתקוותם הנכספת.
אך מתברר, שישנה מתנה יוקרתית במיוחד, יומיומית ושגרתית - אך עוצמתית ואדירה. אם נדע לנצלה היטב, אם נדע להכירה כראוי - היא פותחת לנו את שערי השפע, מחברת אותנו למקורות הרווחה. היא מגינה מכל רע, מחסנת מפני כל מוקש, עוטפת אותנו בהגנה שמימית איכותית שמבטיחה את הצלחתנו. ברכת כהנים!

בקושי 2 דקות, שלושה פסוקים קצרים. הכהנים עולים, מברכים מילה במילה, ואנו עונים אמן. לכאורה פעולה פשוטה ושגרתית, אך בפועל - זו פעולה שמזעזעת מוסדות תבל, מעניקה לנו את מיטב ההגנה השמימית ופותחת לנו את כל שערי השפע!
הבה ננצל את המתנה הנפלאה הזו, הבה נתכונן לרגעים הללו, שלא להחמיצם חלילה, להקשיב לכל מילה, לכוון היטב. כך נבטיח לעצמנו את ההגנה השמימית הנפלאה, ונפתח לנו את אוצרות השפע עד בלי די!

אשרינו שזכינו! זכות ברכת הכהנים, וההגנה הגדולה שהיא מביאה בכנפיה, הינה זכות כבירה במיוחד שזוכים לה מתפללי בתי הכנסת. אך לא כולם מתפללים בבית הכנסת מדי יום - לכולנו יש נשים וילדים בבית, וגם הם זקוקים וזכאים להגנת ברכת כהנים! גם אותם חשוב מאוד לחסן ולהגן עליהם מכל צרה ופגע רע, הכיצד נוכל לעשות זאת?
אם נכוון עליהם בברכה, אם נכוון בשומענו את ברכת הכהנים גם על מי שאינם בבית הכנסת כרגע - בכך נוכל להעביר אליהם את השפעת הברכה, בכך נוכל להעניק להם מטובה.
וכך חושף רבי אליהו מורינא זי"ע בספרו 'חסד לאלפים', כי כל יהודי השומע ברכת כהנים יכול לכוון גם על בני משפחתו, גם על רעייתו וילדיו, וגם על קרובי משפחתו שבחוץ לארץ - שאינם זוכים לברכת כהנים מדי יום, כפי שנהג השל"ה הקדוש זי"ע לכוון עליהם ולכוללם בשמיעת הברכה!
ובאותו ספר, חושף המחבר מאות סגולות הטמונות בברכת כהנים. מאות סגולות, מאות!!! - בשלושה פסוקים בלבד. מאות סגולות ממתינות לנו, בהישג ידינו, רק לגשת, לכוון, ולקחת אוצר של סגולות יקרות.
הבה נכוון היטב בברכת כהנים, לדלות מאוצרותיה סגולות רבות ככל הניתן, וגם להכניס את בני ביתנו וקרובינו בכלל הברכה, למען נזכה כולנו בברכה השמימית הנפלאה!