מעלת ההודיה

מאת: 
קטגוריה: מבט לחיים
ת. פרסום: 12 פברואר 2017
נלמד משירת הים כמה חשוב להודות להשם ולשבח אותו, לאיזה דרגות אפשר להגיע מי שתמיד מודה לקב"ה.
בשבועות האחרונים ובפרשת השבוע בשלח, מלמדת התורה את הסיפור המופתי, רווי הניסים וגדוש הנפלאות, של יציאת מצרים. עוד בעומק הגלות התרחשו ניסים מופתיים, כאשר חיות רעות הסתובבו בחוצות קריה, אך לא פגעו באף יהודי, הכל ראו את המצרים מלאי כינים ומגורדי שחין, ואילו היהודים שלווים ורעננים. חושך אפילה השתלט על ארץ שלימה, בעוד ליהודים היה אור להציץ בחדרי אוצרותיהם של המצרים.
בהמשך, נס יציאת מצרים - הפלאי והדרמטי, כאשר מיליוני יהודים יוצאים בעיצומו של יום לחירות עולם, טעוני אוצרות זהב ממעבידיהם לשעבר. ואחר כך, הנס המפתיע והבלתי ייאמן, כאשר הים הסוער והרוגש עצר מלכת ונחלק לגזרים, ובתווך צועדים בני ישראל בתוך הים ביבשה, כשהם נדהמים מעוצמת הנס, והם מביטים בתדהמה על שונאיהם ורודפיהם מתהפכים אל בין הגלים וטובעים בעומק המצולות.
ברגע הזה מתרומם הלב, גואה בהוקרה, משתאה מעוצמת הנס ושירה עולה ובוקעת מעומק הנשמה בהתרגשות רבה. לנוכח הנס המופלא עולה בלבם של משה ובני ישראל לשיר שירה, והם פותחים בשירת הודאה להשם הטוב. מפרטים את הניסים, מתארים את גדלות הבורא בקיומם, מתפעלים 'מי כמוכה באלים השם!'

הדבר טעון התבוננות: הרי במשך תקופת הגלות והמכות ועד הרגע בו יצאו בני ישראל ממצרים, התרחשו אינספור נסים גלויים ורבי עוצמה, שכל בני ישראל ראו וחוו אותם. אם כן, מה התרחש בליבם של בני ישראל בעת קריעת ים סוף, שהוביל לאותה שירת הודאה נרגשת? במה התייחד נס קריעת ים סוף, שגרם ללבבות בני ישראל לגאות בהוקרה?
את התשובה מגלה בעל 'ערוגות הבושם', בביאורו כי קריעת ים סוף היתה מעמד מכונן, בו היכתה הכרת האמונה בכל לב יהודי. בנס המופלא הזה, הוטמעה האמונה בה' באופן החד והברור ביותר בכל יהודי, זה היה הרגע המכריע בו הופנמה האמונה והפכה לחיה ופועמת. לכן הפסוק מציין את המילים 'ויאמינו בהשם', כחשיפה דרמטית: כאן היה הרגע בו האמונה חדרה לנבכי לבו של כל יהודי, והופנמה והוטמעה בנפשו לדורות עולם.
רגעי קריעת ים סוף, היו הרגעים בהם היכתה האמונה שורש לנצח נצחים, בני ישראל חוו גילויים והארות שמימיות שטרם זכה להם בן אנוש מעולם. לכן ברגעים הללו חדרה אל נפשם עוצמת האמונה, והם הרגישו אותה מחלחלת וקונה שביתה בכל נימי נפשם.
ועכשיו, כשאמונתם כה מושלמת ומוארת, חשו בני ישראל כי חווית האמונה הזו מאירה באור חדש את השעבוד והגלות, הנסיונות והצרות שהיו מנת חלקם. לפתע הרגישו, שכל ההתמודדויות והנסיונות שעברו בגלות מצרים, הכל היה מתוך מטרה לחבר אותם לאביהם שבשמים, שיכירו כי יש מנהיג לעולם, ויהדקו את הקשר הנפלא עמו. כי מתוך הקושי - מתחזקת התחושה שאין על מי להישען אלא על אבא יקר שבשמים,  ונותר רק להתרפק על הביטחון בעוצמתו של בורא עולם.

ואז פרצה מפיהם שירת הודאה, שירה נרגשת מעומק הלב, שירה הבוקעת מתוך 'חוויית אמונה' עוצמתית במיוחד שחוו. אז הרגישו כי הקושי היה שווה וכדאי, נסיון הגלות והשעבוד - הפך לחוויה מרגשת של אמונה חזקה ועוצמתית, שנטעה בהם את האמונה לדורות עולם, וחיזקה בהם את ההכרה שיש מנהיג לעולם!
ושירתם זו, לא היתה רק על הנס המופלא, אלא הודאה עמוקה על הקושי והנסיון שקדמו לנס הגדול, כי הם שהעניקו להם את התחושה הנפלאה להרגיש ולחוש כי הם בידיים הכי טובות, מחובקים אצל אבא שבשמים בכל מצב ובכל תנאי. ושירת ההודאה הזו מלווה אותנו עד היום, ומעניקה לנו את המבט הנכון על הקשיים וההתמודדויות שלנו, שגם עליהם אנו משוררים הודאה נרגשת, כי אנו מרגישים שהקשיים הללו מקרבים אותנו ומשעינים אותנו על אבא חזק ואוהב.

כמה כדאי לאמץ את המסר הזה, להפוך כל רגע קושי להזדמנות למנף את האמונה, לרומם את שעת ההתמודדות להידוק הקשר עם אבא שבשמים, לנצל את שעת הנסיון לחזק את החיבור האהוב עם בורא עולם. לנוכח זאת, יגאה הלב בשיר תודה על הקשיים, כל פה ירנן שיר ושבח בתודה עמוקה גם על ההתמודדויות, כל יהודי יודה וישבח על הנסיונות העוברים עליו - כי הוא מבין שרגעי ההתמודדות מהדקים את הקשר לבוראו, ואין כמו התחושה הנפלאה הזו!
הבה נשורר שירת תודה לה', על חסדיו הטובים - הן הגלויים לעינינו והן אלו הנחבאים מתחת קשיים ונסיונות. זו הדרך הטובה ביותר לנצל ולמנף את שעת הקושי, והיא שפותחת את שערי השפע להרעיף עלינו את הישועה הנכספת!

רבים מחפשים כלי יעיל וטוב, לרומם בו את תפילתם ואת כל יומם. בעולם מלא נסיונות וטרדות, מי לא זקוק לכלי טוב ויעיל, שירומם את תפילתו ואת סדר יומו...
פעם גילה הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל את הסגולה הבאה: 'אמירת שירת הים בכוונה - היא סגולה בדוקה ויעילה לרומם את התפילה ואת היום כולו!'
כי כשאדם זוכה להקדיש כמה רגעים בתפילת שחרית להתבוננות של הודאה ב'שירת הים', בכך הוא מרומם את עצמו ואת נשמתו ואת תפילתו טפח וטפחיים, תפילתו נרגשת יותר ויומו רוחני ומועיל ופורה הרבה יותר!
סגולה זו, המופיעה בקובץ 'בית ועד', מלמדת עד כמה כדאי לאמץ את העצה הטובה הזו, להתחיל את היום עם 'שירת הים' בכוונה ובהתרוממות הרוח. זו סגולה בדוקה ומנוסה לישועות גדולות, וגם מביאה בכנפיה רוממות רוחנית לכל היום כולו!