הצגת פריטים הקשורים לתגית: בין אדם למקום - ישיבת אור דוד

להודות לשם

לאה אמנו מלמדת אותנו כיצד לומר תודה ותמיד להודות להשם על כל פסיעה ועל כל נשימה.
קטגוריה: שיחת השבוע

מה יעשה האדם ויחכם

מה יעשה האדם שנגזר עליו שלא תהיה בו חכמת התורה? ירבה בתורה וירבה בישיבה ויתפלל ממי שהחכמה שלו.
קטגוריה: שיחת השבוע

בדרך לחסידות

מצוות שבכל יום שעל האדם הרוצה להתחסד עם קונו לקיימם כגון תיקון חצות, חשבון נפש וכו'
קטגוריה: שבט מוסר

הדשא של השכן ירוק יותר

אדם תמיד מחפש מה שאסור לו - ואת זה הוא רוצה ורק לזה הוא מתאווה כי מים גנובים - ימתקו.
קטגוריה: דברי הרב

המידות הטובות

כל מי שיש בו שלשה דברים הללו הרי זה מתלמידיו של אברהם וכל מי שאין בו שלשה דברים הללו הרי זה מתלמידיו של בלעם 
קטגוריה: פרקי אבות

זכות הרבים

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה 
קטגוריה: פרקי אבות

מעלת זיכוי הרבים

כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה 
קטגוריה: פרקי אבות

אמת ושקר

בואו נשים על כף המאזניים את האמת ואת השקר ונראה מי מנצח...
קטגוריה: אמת ושקר

שפת אמת תיכון לעד

לעולם אין מפסידים מלומר את האמת, כי האמת כי העיקר ורק מהשקר אפשר להפסיד.
קטגוריה: אמת ושקר
עמוד 3 מתוך 3