מי שחוזר בתשובה השתגע?!

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 30 דצמבר 2013
הנביא מספר שלקראת הגאולה מי שיחזור בתשובה יאמרו עליו שהוא משוגע! והקב"ה אומר שאין מילים יותר פוגעות מלומר זאת.
בוא תראו רבותיי אני עכשיו עושה הקדמות למה שאמרתי, נגיע לצדיק ורע עוד מעט, כתוב בנביא מלאכי, הקדוש ברוך הוא מדבר סוף מלכים פרק ג' על התקופה שלנו, על גוג ומגוג, "חזקו עליי דבריכם אמר ה' ואמרתם מה נדברנו עליך", הקב"ה כביכול בא אלינו ואומר לנו, עם ישראל אתם מצערים אותי בדיבורים שלכם, אתם פוגעים בי ואמרתם מה דיברנו עליך, ריבונו של עולם מי דיבר אליך, מי ציער אותך והקב"ה עונה, "אמרתם שווא עבוד אלוקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו וכי הלכנו קדורנית מפני ה' צבאות". אמר הקב"ה, "אמרתם שווא עבוד אלוקים" (לשווא מי שעובד את השם ח"ו), זאת אומרת אתה רואה אדם חוזר בתשובה, נגנבת? התחרפנת? השתגעת? מה קרה לך?  מי שיגע אותך? אתמול אחרי שלוש שנים שלא יצאתי החוצה, הלכתי לתת דרשה בגבעתיים, ראיתי בלי העין הרע אולם מלא צעירים נמצאים פה. אמרתי להם, גדלתי ברמת גן, אני לא יודע מה זה גבעתיים, אולי שני הערים הקשים מבחינת אמונה אנשים שרחוקים מהדת לגמרי ה' ירחם ולבוא לכאן כמה זה מרומם ומשמח את הלב, בלב גבעתיים בחורים כל שבוע יש להם שיעורים, מתחזקים, רבותיי תראו מה זה, "חזקו עליי דבריכם", ואני יודע שיש להם הרבה הורים מתנגדים, לא פשוט, "אמרתם שווא עבוד אלוקים", אנשים היום ברחוב יהודים כביכול נאורים אנשים אינטליגנטים, מה תורה? אל תהיה פרימיטיבי, אל תהיה מהקיצונים האלה, אל תהיה מהמשוגעים האלה. הקב"ה אומר, "אמרתם שווא עבוד אלוקים", אין מילים שפוגעים בי ומצערים אותי כמו המילים האלה נגנבת, התחרפנת, השתגעת. אתה לא פוגע בו, אתה פוגע בי.

אני עובד באיזה מפעל, אתה בא ואומר לי, השתגעת? אצל בן אדם כזה אתה עובד? על מי הוא צועק, על בעל הבית, הבעל הבית לא נורמאלי. כשאתה בא ואומר ליהודי, התחרפנת, השתגעת, אתה צועק על בורא עולם, לבורא עולם לא מתאים שאנשים נורמאלים יעבדו אותו, רק מחורפן, משוגע, אין לו מה לעשות בחיים, הולך להתפלל, זה לא בשביל אנשים נורמאלים. ואני שואל שאלה: אתה מסוגל לפתוח את ההיכל לעמוד מול ספר תורה פתוח ולומר: ריבונו של עולם רק מי שמתחרפן, רק מי שנגנב מתאים לו לעבוד אותך, הוא מתאים לו לחזור בתשובה, אדם נורמאלי לא מתאים לו לעבוד אותך! כן?! אתה יכול לעמוד מול ההיכל?!

הרי הם לא סתם אומרים שווא עבוד אלוקים, הקב"ה ממשיך את הטענות שלהם, למה? "ועתה אנחנו מאשרים זדים", אנחנו רואים את הרשעים הזדים האלה מחללי שבתות ואוכלי טרפות אנחנו חותמים להם ותראה איך מצליחים, וילות, מפלסים, מה כסף, זהב, "גם נבנו עושי רשעה", עושי רשעה נבנים, מצליחים, "גם בחנו אלוקים ויימלטו", מה זה בחנו אלוקים? כביכול העמידו את הקב"ה במבחן ולא קרה להם כלום, אוכלים ביום כיפור, אוכלים טרפות ולא קרה להם שום אסון, "בחנו אלוקים ויימלטו", איפה בורא עולם. ממשיך הקב"ה ואומר, אז נדברו יראי ה' איש את רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זיכרון  לפניו ליראי ה' ולחשבי שמו". הקב"ה אומר, דווקא באותה תקופה של רדיפת התורה, של שנאת התורה אתם תראו איש את רעהו כמו שאתם רואים פה היום אנחנו מדברים אחד לשני, להתחזק ביראת שמיים, כל הארץ, התעוררות, תשובה, "הנה באים ימים נאום ה' והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים". מה הקב"ה אומר אחר כך שימו לב "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו". אתם תראו באמת מי זה צדיק באמת ומי רשע באמת, באמצע התמונה אי אפשר להבין כלום, אמצע הסרט לא מבינים כלום, שנגמר הסרט הכל מובן. ששומעים בדרשות הכל מובן, איך רשעים ככה וצדיקים ככה, אומר הקב"ה, "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, איך נראה? "הנה היום בא בוער כתנור", היום של גוג ומגוג, והיו כל זדים וכל עושי רשעה קש ולהט אותם היום הבא אמר ה' צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף".