מי מממן את מי

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 26 אוגוסט 2013
האם החילונים באמת מממנים את החרדים מכספי המיסים שלהם או להפך? גילוי מדהים לאן בדיוק הולכים כספי המיסים שלך...
בתקשורת טוענים כל הזמן "החרדים אוכלי חינם". "אנחנו ממנים את הציבור החרדי מהמיסים שלנו, כבר נמאס לנו". ובפרט לפיד: "אתם החרדים תבינו אני אוהב אתכם, אבל נמאס לי לממן אתכם".
רבותי, אחי ורעי, אל תלכו בעיניים סגורות אחרי התקשורת, בואו תראו דברים אמיתיים, אמת לאמיתה.

תדעו לכם רבותי, אנחנו החרדים מממנים את הציבור החילוני מכספי המיסים שאנחנו משלמים. כל מי ששמע זאת אמר: זה לא יכול להיות.
דיברתי עם אנשים שמבינים בכלכלה הישראלית, עם אנשי נדל"ן, עורכי דין ולאחר ששמעו את ההסבר, נדהמו ואמרו: צודק! איך לא ראינו זאת?! זה רק כתוצאה משטיפת מח שעושה לנו התקשורת.
בואו תראו מה התקשורת טוענת: "חרדים לא עובדים", "כלכלה קשה".
ואני שואל- מי לא עובד? – בחורי הישיבות.
כולם מסכימים, שכל החרדים, הבעלי תשובה והדתיים יחד מונים כמיליון וחצי לפחות. בהנחה- מליון.
כמה בסך הכול בחורי ישיבות יש? בוא נאמר כמאה חמישים אלף כן ירבו. זאת אומרת חמש עשרה אחוז מכלל הציבור החרדי, הדתי והבעלי תשובה לא עובדים. זאת אומרת ששמונים וחמש אחוז חרדים עובדים!
תבדקו בבני ברק וסביבותיה ותתווכחו לראות שכתשעים אחוז מהעובדים ומנהלי עסקים חרדים! קרוב לחצי מהבורסה חרדים, בירושלים וסביבותיה בעלי עסקים והעובדים חרדים, בכל הארץ יש עסקים של דתיים וחרדים.
איש עסקים חילוני פנה אלי בשאלה- "למה טוענים שחרדים לא עובדים?
אני הולך למוסך- חרדים. אני ניפגש עם קבלנים- חרדים. אני מתייעץ עם עורכי דין מהשורה הראשונה- חרדים. ועם כל זה טוענים: "חרדים לא עובדים?"

יש מושג כזה חרדים פטורים ממסים?!
מספר הסטודנטים בארץ גדול בהרבה ממספר בחורי הישיבות.
סטודנטים עובדים?
סטודנט לומד ובזמן לימודיו הוא פטור מתשלום מיסי חובה. מעריכים אותו מבינים אותו.. – הוא סטודנט הוא לומד.
בחור ישיבה- שיקראו גם לו סטודנט הוא לומד.
בחור ישיבה/ סטודנט לא משלם מיסים?
ממלא דלק משלם מיסים, הולך למכולת משלם מיסים, קונה דירה משלם מיסים.
שימו לב רבותי: שמונים וחמש אחוז בעולם החרדי עובדים. שמונים וחמש מהחרדים משלמים מיסים. אפילו האברכים לומדי התורה- נשותיהם עובדות ומשלמות מיסים. אחוז הנשים העובדות בציבור החרדי גבוה מכלל החברה הישראלית בכל המקצועות.

לאן מוזרמים כספי המיסים?
כדורגל, כדורסל, טלוויזיה, בימה, תיאטרון, ועוד דברים רבים שאיני בקיא בשמות שלהם.
במגזר החרדי - אין לנו לא טלוויזיה, לא כדורגל, לא כדורסל, לא בימה, לא תיאטרון. ולא תרבות.
יש לנו רק חינוך!
וגם במסגרת החינוך ילד חרדי מקבל תקציב מהמדינה, רק עשרים אחוז ממה שמקבל ילד חילוני. יוסי שריד כשהיה שר החינוך היה אומר זאת: "ילד חרדי  מקבל תקציב מהמדינה עשרים אחוז מילד חילוני." ערבי לעומת זאת מקבל מאה אחוז בדיוק כמו ילד חילוני. הילדים שלנו פחות חשובים מהערבים. רוב תלמודי התורה בארץ ורוב בתי ספר החרדים לומדים בקראוונים ובמבנים טרומים. בירושלים היו מקרים שתלמודי תורה שלמדו בקרונות של אוטובוסים. אם היה בית ספר חילוני אחד כזה המדינה הייתה מזדעזעת.
שמונים וחמש אחוז מהחרדים משלמים מיסים , גם את המינימום אנחנו לא מקבלים.  
רב הישיבות ומוסדות הדת בארץ נבנים ומתוקצבים על כספים שמביאים מחו"ל בסך של מיליוני דולרים. ובסופו של דבר חלק ניכר מהם מופנים למיסי המדינה.
הייתה כתבה בטלוויזיה, ואמנון לוי אמר דברים שזעזעו אותי.  
אתם חושבים שהחרדים מקבלים כסף? הבימה בלבד, התקציב שלה גבוה יותר מכל מה שכל העולם החרדי יחד מקבל.
יוצא שכספי המיסים המשולמים על ידי הציבור החרדי, הבעלי תשובה והדתיים לאן מופנים?
לבימה, לכדורסל, לטלוזיה וכו' וכו'
אז אני שואל אתכם בלב כנה מי ממן את מי? החילונים את החרדים או החרדים את החילוניים????
הם צועקים החרדים עושקים אותנו. עושקים אתכם? לא רוצים לעשוק אותכם.
תנו לנו להקים גוף - מיסים של החרדים לחרדים. מיסים של החילוניים לחילוניים.העולם החרדי יחגוג, הישיבות יחגגו,התלמודי תורה יחגגו,
מה עושה התקשורת- פילוג שנאה וקיטוב בעם בין אחים לאחים. "החרדים האלה בגללם אין כסף". הלב כואב איך אפשר לעוות את המציאות. איך אפשר להגיד חרדים לא עובדים. בכל מקום שתלכו בארץ תראו חרדים שעובדים...

שלוש נקודות לסיום
א. יש בארץ אילי הון חרדים שהם משלמים מיסים  מה שאלפי חילונים יחד לא משלמים והילדים והנכדים שלהם לומדים בקראוונים...
ב. כל שנה המדינה מקציבה כשבעשרה מיליארד שקל למלחמה בפשע- תחשבנו כמה כסף חוסכים הבעלי תשובה והעולם החרדי למדינה בחינוך האיכותי על ברכי הדת והמסורת...
ג. ערב בחירות הסתה נטולת רסן:
כיתובים על האוטובוסים – אברך מקבל 3400 וחייל 350ש"ח.
תביאו לי אישור רשמי שאברך מקבל לא 3400. אלא רק 1000 אני סוגר את המוסדות. בנוסף אברך הוא נשוי +ילדים. כמה מקבל חיל נשוי? זה אתם יודעים...

מסקנת הדברים: התקשורת אינה אובייקטיבית. המלחמה היא מגמתית, היא נגד התורה. את האמת הם יודעים, אבל את התורה הם לא רוצים, לכן הם משקרים. כל דבר ששומעים צריך לבדוק אותו לעומק... בואו אחי נאהב אחד את השני- אנחנו אוהבים אתכם כאחים. בואו ולא ניתן לתקשורת ליצור קיטוב ושנאה בינינו "אנשים אחים אנחנו..." ולסיום: לא נותר לי אלא לברך בלב כואב ואוהב יהי רצון שהשם יתברך ישים בינינו אהבה ואחווה שלום ורעות ונזכה במהרה לגאולה השלמה אכי"ר....