עומק הדין

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 19 אוגוסט 2013
כמה עמוק דינו של הבורא: איך שהוא מדקדק כחוט השערה על כל עבירה ומצד שני שהוא לא מעניש אפילו בזכות אחת.
הכל מושגח מלמעלה, אין מקרה. משה רבנו הולך להוציא את עם ישראל ממצרים ובאים בדרך במלון, תראו מה זה משה הולך ומה הקב"ה אמר לו, משה רבנו דע לך, "אם אין אתה גואלם אין אחר גואלם", אם אתה לא מוציא את עם ישראל ממצרים אין להם תקומה, הם לא יוצאים, אין מי שיוציא אותם. באים בדרך במלון ומשה רבנו הולך למצרים להוציא את עם ישראל ממצרים "ויפגשו את ה' ויבקש להמיתו", הקב"ה שולח מלאך להרוג את משה רבנו. וציפורה אשת משה, נו אני אעשה? רוצה להרוג אותו מה היא תעשה, ציפורה מבינה אין מקרה, יש פה איזה עבירה שעשינו משהו לא בסדר והיא בדקה וחשבה מהר והגיעה מהר למסקנה, הם לא עשו ברית לבן שלהם, ומיד "ותיקח ציפורה צור", לקחה אבן "ותכרת את עורלת בנה, ויירף ממנו", אז המלאך שבא למשה רבנו עזב אותו. אשת משה, ציפורה מבינה לא יכול להיות גזר דין מוות על האדם עם דין בלא דין, אם יש פה עונש יש פה משהו, משהו לא בסדר איתנו, מה לא עשינו בסדר. אנחנו שומעים מה זה? הכל נגזר מלמעלה ואין דבר שנעשה מאליו אין עוד מלבדו, בורא העולם עשה ועושה ויעשה את כל המעשים, אין פסיק קטן בעולם זז בלי רצונו.

"גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו ופרי מעלליו" - איזה אבא ענק יש לנו, איזה אבא גדול יש לנו, לא יעשה דין בלא דין, קחו את הסערה הרי חז"ל הקדושים אומרים, אחד מחבורה שהלך תדאג כל החבורה כולה. הרי כתוב בתורה "אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא". כולם שואלים מה זה אל אמונה ואין עוול? אתה רואה האדם הזה לא גנב ולא רוצח (?), תגידו לי מה הוא טוב,  אתם אומר לקב"ה שאין פה עוול? מה זה, תשמעו מילים, אל אמונה ואין עוול אפילו כפועל יוצא. מה הפירוש? אדם שחייב מיתה למלך, מרד במלך אז המלך אומר תהרגו אותו. אבל המלך יש לו אישה וילדים, את המלך זה מעניין אישה וילדים?! מרד בי, תהרגו אותו. אצל בורא עולם זה לא כך, יש אדם מחלל שבת ויש הרבה כאלה, יש אדם אוכל טרפות, יש אישה הולכת בפריצות, מגיע להם מיתה והקב"ה לא הורג אותם, למה? יש לו או יש לה חבר טוב או אימא או אבא או איזה ידיד אחר שלא מגיע להם הצער הרי אם הם ימותו החבר יצטער או האימא או האבא יצטערו והצער לא מגיע להם אז לא הורגים אותו.

תבינו אפילו כפועל יוצא הרי אם אני הורג אותו הבחור מצטער והצער לא מגיע לו אז בורא עולם עשה בו דין בלא דין, מה פתאום שאני אצטער, לא מגיע לי הצער הזה ולכן חז"ל הקדושים אומרים, אחד מחבורה שהלך יש חמישים חברים, אחד מהם נפטר תדאג כל החבורה כולה, אם הצער לא היה מגיע לכם הוא לא היה מת ואם הוא מת סימן שמגיע לכם הצער, סימן שכל החמישים איש לא בסדר. תבינו מה זה דינו של בורא עולם, סימן שכל החמישים איש לא בסדר, אם הוא נפטר אף על פי שיש לכם צער סימן שכולכם צריכים לפשפש במעשים שלכם, לבדוק מה העבירות שלכם ומה לא בסדר איתכם. רבותיי נתבונן בעומק הדברים ונראה איזה אבא ענק, איזה אבא גדול, כמה דין הוא דין אמת, כמה דקדוק של הדין שלו כחוט השערה.