לפום צערא אגרא

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 24 יוני 2013
השכר בשמיים נמדד לפי הצער והמאמץ - כמה מצוות זוכה אדם שלומד תורה בעמל - אפילו רגע אחד של תורה שווה למליוני מצוות. חישוב מדהים כמה מצוות אדם עושה בזמן שלומד תורה.
בשמיים הכל נמדד כמה קשה וכמה הקרבה, "לפום צערא אגרא", לפי הצער השכר, אפילו יהודי פשוט עם הקרבה ומסירות לאן יכול להגיע. אומר הזוהר כל אדם יש לו שכינה על ראשו, אחד יותר ואחד פחות, השאלה היא הראש הזה במה הוא שקוע. אדם משקיע בכסף ובמניות ובדולרים, אדוני המוח שלך והלשון שלך זה מכונה שמדפיסה מה זה דולרים, עוד תורה ויראת שמיים, תוציא תורה, אתה נוסע ברכב, "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מעין יבוא עזרי", תגיד פסוקים, תוציא, אתה מייצר דולרים ובעולם הבא אתה תראה מה זה. אתה הולך בדרך תגיד פסוקים ואם אתה לא יכול אז תהרהר בדברי תורה, תחזור על מה ששמעת בדרשה, מה שלמדת בשיעור תורה, תחשוב שכינה שורה עליך. 

כל דבר בעולם וכל הנאה בחוץ היא נמאסת בסוף, כל תענוג וכל דבר הוא נמאס ולא רק שהוא נמאס, לך תעשה עבירות ולך תהנה, באותם רגעים אתה נהנה אבל אחר כך אתה מרגיש כזה ריק, כזה כלומניק, כזה אפס, כזה מגעיל, זה שניות אבל אחר כך אתה מרגיש עצמך סמרטוט, זבל. אבל תורה הקדושה, השראת שכינה, קרבה לבורא עולם, איפה יש בעולם גדול מזה?1 איפה יש יותר טוב מהדבר הזה?!  תדבק בשכינה, "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים", על ידי התורה הקדושה תתקרב לבורא עולם, אין אושר בעולם כמו לימוד תורה. אומרים חז"ל בגמרא, כשם שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות כך עונש ביטולה כנגד כל העבירות. שימו לב בשעה לימוד תורה, תראו תיקחו חילוני נולד היום ומת בגיל 80, 100 ולעולם לא למד תורה אבל עשה מצוות, צדקה פה וצדקה שם, פה ושמה. קחו חילוני אחר שעה למד תורה כל החיים שלו והוא לא עשה שום צדקה, שום מצוות, השעה שהוא למד החילוני הזה, ההוא החילוני הראשון יחיה עוד 200 שנה לא יגיע לשעה של לימוד תורה שלו. אין שכר כמו לימוד תורה, יש חשבון, בשעה לימוד תורה האדם מקיים קרוב ל-7,5 מיליון מצוות, מיליארדר בשעה. מה זה לימוד תורה? גמרא, משנה, חומש, כתוב "תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב", פסוק בתורה, אני לומד תורה, כל מילה זה מצוות לימוד תורה, אמרתי "תורה" מצווה, "ציווה לנו" מצווה ולא סתם מצווה אלא מצווה ששקולה כנגד כל המצוות. אומר החפץ חיים, בממוצע בשנייה אדם יכול לדבר 3 עד 4 מילים,

כמה זה בדקה? בערך 200 מילים, כמה זה בשעה? 60X200 = 12,000. תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות, יש 613 מצוות ותכפיל את זה ב-12,000 זה בערך 7,5 מיליון מצוות וכשזה ציבור גדול אז זה מוכפל ומשולש במיליונים, איזה זכות, איזה דבר גדול אבל כתוב כשם שתלמוד תורה כנגד כל המצוות כך עונש ביטולה כנגד כל העבירות. אומרים חז"ל בגמרא, יש פסוק שאומר דבר נורא, "מהאש יצאו והאש תאכלם", מה זה מהאש יצאו והאש תאכלם? מי יוצא מאש, מי יכול לצאת מאש ומה זה אש תאכלם? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, אדם שלומד תורה הוא נמצא בתוך אש, "הלוא כל דברי כאש נאום ה', וכפטיש יפוצץ סלע", התורה נמשלה לאש. אדם שלומד תורה והוא עוזב את התורה ה' ירחם בשביל שטויות והבלים סופו שאש התורה תרדוף אותו עד שהיא תשרוף אותו, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. היה בישיבת פונוביץ', הישיבה של הרב שך עליו השלום, הישיבה הכי גדולה בארץ ויש שמה כ-700 תלמידים כן ירבו.

לפני כ-30 שנה בערך שני תלמידים מהישיבה עזבו את הישיבה והלכו לצבא, הרב שך הביא את הגמרא הזאת, "מהאש יצאו והאש תאכלם" ואמר אני פוחד עליהם, שניהם נשרפו בתוך טנק. תורה, צריך לדעת זה לא אלגברה, זה לא מתמטיקה, אתה עוסק בדברים שעומדים ברומו של עולם, יש לך זכות אדירה. תראו בספרי קבלה, אדם שלומד תורה עולמות שלמים עומדים על פיו, כל העולמות העליונים עומדים על הפה שלו, אם אדם היה רואה בספרי קבלה מה זה לימוד תורה היה אוכל את התורה, הוא היה יודע כמה הוא גדול וכמה הוא חשוב בשמיים. הרי אמרתי לכם פעם אומר האריז"ל, אם האדם היה יודע בקריצה לעבירה, אדם קורץ לאישה כמה הוא מקלקל בעולמות העליונים מהפחד שלו כל ימי חייו לא היה זז, קריצה, אז מה כל תנועה בלימוד תורה, כל תנועה למצווה.