רבי שמעון בר יוחאי

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 22 מאי 2019
כיצד זכה רבי שמעון בר יוחאי להגיד לדרגתו, כיצד זכה לצחצח את נשמתו ולזכות לגילוי סודות התורה.
השבוע יחול ל"ג בעומר, הילולת רבינו שמעון בר יוחאי זיע"א, כמה שנדבר ונתאר ונספר, מגדולתו הענקית של התנא הגדול שבענקים רבי שמעון בר יוחאי, לא ניגע אף לא בכטיפה מן הים. יכלה הזמן והם לא יכלו. דברים שלמעלה מן ההבנה והשכל. גופו היה בארץ ונשמתו היתה בעולמות העליונים, היה רואה מסוף העולם ועד סופו, היו מגיעים אליו נשמות הצדיקים כדי לגלות לו סודות התורה.

אדם הראשון בא לרשב"י והתחנן לפניו אל תגלה מה החטא שלי, כל חטא כל עבירה פוגם למעלה בעולמות העליונים, אנחנו רואים את החטא אבל לא יודעים את שורשו למעלה. אדה"ר התבייש מהחטא שלו היכן פגם בעולמות העליונים. אם כל אדם היה יודע מה החטא שלו עושה למעלה, מה הוא הורס, היה מת מפחד. האריז"ל הק' אומר אם היה יודע בקריצה לעבירה כמה הוא הורס ומקלקל בעולמות העליונים, לא היה זז מהפחד שלו כל החיים שלו! האבות הקדושים היו מתגלים אליו. וכשהיה מגלה סודות התורה היו יורדים שרפים ואופנים לשמוע ממנו סודות התורה.
וזכה רשב"י שנתעברה בו נשמתו של משה רבינו ע"ה, ולכן זכה לגלות סודות התורה מה שלא ניתנה לשום בריה בעולם, ובפרט ביום פטירתו שזכה לגלות סודות שלא ניתן לו רשות לגלות כל חייו, רק ביום הפטירה שלו. ועם סגולה בהמוניהם, כחצי מיליון איש באים, מכל שכבות הציבור ומכל גווני עם ישראל, כולם, נשמתם נמשכת כברזל אחר אבן השואבת לתנא הקדוש רשב"י.

מסופר בזוה"ק שרשב"י למד עם בנו רבי אלעזר, יומיים רצופים למדו ועסקו בסודות התורה, ולא הרגישו לא רעב ולא צמא. אמר רשב"י לבנו, אם אנחנו כאן בעה"ז עוסקים בסודות ולא מרגישים לא רעב ולא צמא, וודאי משה רבנו שלמד עם הקב"ה בעצמו, וודאי שלא אכל ולא שתה ארבעים יום וארבעים לילה.
תראו! במה אדם יכול להתעסק, לשבת לצחצח לעדן להאיר, לענג ולקדש את הנשמה שלך, ובמקום זה מה? "על האש" "בקלוואות" בהמה אוכלת, אתה יכול לאכול אבל זה כל החיים?! לך לשיעורי תורה! עסוק בתורה! צחצח את הנשמה שלך, את היהלום שלך, שזה התפקיד שלך בחיים הקצרים האלה, לקדש אותה ולהאיר אותה באורות עליונים. כדי לחיות חיי נצח דבוקים בצור עולמים.

כתוב בזה"ק, כל צדיק, כשיש גזירה בשמים, צריך תעניות ותפילות כדי לבטל את הגזירה, אבל יש אחד בעולם שאינו צריך תעניות, יש גזירה בשמים, הקב"ה גוזר - הוא מבטל, ומאידך הוא גוזר – והקב"ה מקיים. אמר הקב"ה: אני מושל באדם, ומי מושל בי? צדיק. שנאמר :צדיק מושל יראת אלוקים:. ומספרים חז"ל: שבא רשב"י לעיר והיה דבר בעיר, אנשים מתים אחד אחר השני. אמר רבי שמעון: אני כאן ודבר בעיר? מיד בטלה הגזירה. אין דבר יותר. בלי תעניות ובלי כלום.
פעם בא אליהו הנביא ז"ל לרבי שמעון בר יוחאי, נשאלה שאלה בשמים, במתיבתא דלעילא, שאלה עמוקה בתורה, ואף אחד מן הצדיקים בעולם העליון אין לו תשובה לשאלה הזו, ושלח אותי הקב"ה לשאול אותך את השאלה הזו. שאל את השאלה, ומיד - ענה לו רשב"י תשובה עמוקה וחריפה. אמר לו אליהו הנביא: אשריך רשב"י שאותה תשובה שאמר הקב"ה זכית אתה לומר אותה.

כדורגל? זמרים? זבל! מה עושה כדורגל? שנאת אחים, מכות. ובתקשורת תהיה פרשנות על גבי פרשנות: איך הוא בעט, למה הוא בעט. מה זה?! מה עשו מעם ישראל?! היינו עם של תורה, עם של יראת שמים, עם של אחדות! הנה הולכים למירון, איזה אחדות, איזה שירה וזמרה, איזה קדושה. וברדיו לא ישמיעו את זה, בתקשורת לא יראו את זה, הם פוחדים! כדי שלא ישפיע על אנשים לחזור בתשובה. שנאה לעולם התורה, שנאת עולם לעם עולם.

כחצי מיליון איש עולים מירונה, אני אומר שזה יום של הפגנה באמונה בבורא עולם, חצי מיליון איש מכריזים יש לנו חלק מבן יוחאי. בוז לתרבות הנהנתנית! אדם צריך לחשוב, בשביל זה באתי לעולם? כדי לאכול ולשתות ולמות? תראו לאן אפשר להגיע, לאיזה דרגות עליוניות נשגבות וגבוהות. שנזכה ללמוד מרבנו שמעון בר יוחאי וזכותו תגן עלינו אמן!