מכבים מול יוונים

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 28 נובמבר 2018
מה רצו היוונים לעקור מאיתנו, האם גם היום יש מלחמה של יוונים מול המכבים?
אנו לקראת ימי חג החנוכה, ידוע שאנו חוגגים את חג החנוכה לזכר נס פך השמן הטהור, היוונים טימאו את כל השמנים ונשאר פך אחד שמן טהור של כהן גדול. צריכים להבין שגם היום יש מכבים, גם היום יש יוונים שמחפשים איך לעקור תורה מישראל, בעד הפלות, בעד גיורים פיקטיביים ה' ירחם, בעד נישואים אזרחיים. גם היום יש פך שמן טהור ויש פך שמן שנפגם, פך שמן שטימאו אותו, זה בתי ספר חילונים, אלו ילדים נשמות טהורות, ילדים עם נשמות קדושות, ובגלל בתי הספר החילונים כמיליון וחצי ילדים לא יודעים מה זה שבת, לא יודעים מה זה תפילין, לא יודעים מה זה קריאת שמע, אין להם מושג בתורה ויראת שמים אבל כל התרבויות וכל הדתות כן, קוראן כן, נצרות כן, הכל כן אבל חס וחלילה את הדת שלך, את היהדות שלך לא תדע חס וחלילה. תראו לי מדינה אחת כזאת בעולם שלא לומדים את הדת שלהם, רק בישראל.

אומר הנביא, אם אין תורה העם הולך לאבדון עם ישראל מתקיים רק עם תורה. כל מה שיש היום ברחוב הכל קלקולים נוראים ואיומים, מה עשה כדורגל, שנאת אחים, כמה אנשים נהרגו בכדורגל הזה, כמה נרמסו. בכדורגל רומסים את השבת, ממש כמו היוונים, מה רצו היוונים? לא שבת ולא תפילין, לא מילה ולא חודש, תרמסו את השבת, העיקר זה ספורט, תרמסו את התורה, העיקר זה ספורט.  מקימי המדינה קראו לעצמם ציונים, ציונים זה אותיות יוונים רק בלי ה-צ', הם לא צדיקים, אלה שונאי תורה, רודפי תורה, אבל צריך לדעת, כל הדורות מי שקם נגד התורה לא נשאר ממנו זכר, אפילו המן הרשע שהיה למעלה, סגן ומשנה למלך, רוצה לעקור את עם ישראל, המן תלוי על העץ ומרדכי משנה למלך.

אנו אומרים ליד החנוכיה: "הנרות הללו קודש ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותן בלבד", אתם יודעים מה זה לראותן בלבד? תראה את הנרות האלה, תסתכל עליהן, הם עברו אינקוויזיציות, הם עברו מסעי צלב, הם עברו את השואה, הם יעברו את כולם, עם ישראל חי וקיים וימשיך עם התורה והיראת שמים שלו, הקדושה של הנרות והאור של הנרות שמלווה אותנו בכל המצבים. טלוויזיה זה גם תרבות יוון, מה עשתה הטלוויזיה הזו, הביא לפריצות, לזימה, לניאוף, לרצח, ילד רואה טלוויזיה ורואה שם רצח, הרי הילד מושפע מכל מה שהוא רואה. אישה רואה שחקן, איזה אמריקאי, איזה פנים, והיא אומרת מה לקחתי שימפנזה, תראה מה יש פה, תראה איזה בחור, מה לקחתי קופיקו. והבעל מסתכל ורואה במסך שחקנית מהוליווד או מצרפת ומסתכל, מה לקחתי בבון, תסתכל מה יש פה ואחר כך הוא מחפש ברחובות, מכניסים מלאך המוות לתוך הבית. כל מה שהם המציאו הביא חורבן לעם ישראל, הכדורגל חורבן, שנאת אחים, מכות, אלימות, הטלוויזיה חורבן, הים מעורב חורבן, בתי ספר חורבן, אבל דרכי התורה הקדושה "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום", אין דבר אחד שלילי בתורה, כל נתיבותיה שלום. כל מה שהתורה מצווה עלינו הביא ברכה, הביא הצלחה, הביא נחת, הכל, זה דרכים של בורא עולם.

איך אפשר לשמוח ויש בחוץ מיליונים ילדים שקועים בטינופת, לא יודעים מימינם לשמאלם, גדלים בתרבות יוון, גדלים בתרבות של כפירה, של פריצות, של זימה וניאוף, איך אפשר לשמוח הרי זה הנכס שלנו, הדבר הכי יקר זה הילדים, זה דור העתיד, איך ילדים גדלים עם קלקולים נוראים ואיומים, איך אפשר לשמוח. חנוכה מלשון חינוך, תורה מחנכת אותנו ובונה אותנו, אדם בא לישיבה לדוגמא, בא לחדר לישון ואין לו שמיכה, שלג יורד, חבר אומר, בוא תיקח את השמיכה שלי ואני אישן בלי שמיכה. איפה יש דבר כזה ברחוב? ועוד קוראים לבני תורה פרימיטיבים, אלה שחושבים על השני, אלה שדואגים לשני, אם עם ישראל ילך בדרך התורה יהיה לנו רק נחת אמיתית, ללא מריבות וללא בעיות, יהיה לנו שלום בית וילדים מחונכים, אבל מי שלא הולך בדרך התורה הוא הולך בדרכם של היוונים, ובסוף הוא יבכה ויגיד למה לא הלכתי בדרכה של תורה, למה לא הקשבתי לתורה. שנזכה לקבל את האור של חג החנוכה וללכת בדרכם של המכבים ולא של היוונים.