דגל צפירה והמנון

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 10 מאי 2016
כמה עובדים עלינו בתקשורת שמראים לנו שהדגל של המדינה וההמנון יותר חשובים מהתורה הקדושה.
בתורה יש לנו תרי"ג מצוות, באנו לארץ שלנו מחקו לנו את כל המצוות, נתנו לנו שלוש מצוות: דגל, צפירה והמנון. דגל, קודש הקודשים של המדינה. אנשי מרץ לפני כשלוש שנים אתם זוכרים? שרפו ארבעה עשרה מזוזות בקריית גת, המדינה לא הזדעזעה, רק הודעה בעיתון ולא יותר מזה. תלמיד תיכון שרף תנ"ך, המדינה לא הזדעזעה, לא היה רעש, רק הודעה, "בחור שרף", בחור, בחורים, וזה לא פעם אחת, לפני חצי שנה היה מקרה ספר תורה בבית כנסת, ספר תורה נשרף שומו שמיים, מה יקר מזה?! הודעה בעיתון. אה לא נורא, לא קרה כלום, המדינה, התקשורת, הרדיו, הטלוויזיה לא מזדעזעים, אבל ילדים במאה שערים שרפו דגל... כל הרדיו, כל הטלוויזיה, כל התקשורת עשרים וארבע שעות כל היום על חרדים, שרפו דגל שרפו דגל. מה בעצם הם עושים לנו בדלת האחורית, הדגל שלנו חשוב יותר מספר תורה, הדגל שלנו חשוב מהתנ"ך, חשוב מהמזוזות אבל שיהיה ברור להם הדגל של עם ישראל כל הגלויות והיום זה התורה הקדושה, זה השבת וזה התפילין, זה הדגל שהיה ושיהיה.

נוסעים באוטובוסים בשבת, נוסעים בכבישים בשבת, נוסעים בבר אילן, בירושלים קרוב לתשעים אחוז שם זה חרדים, גם מעל תשעים אחוז (ולפי החוק מעל תשעים אחוז תושבים שומרים שבת אסור לנסוע בשבת). מחללים שבת לא נורא, אוכלים חמץ לא נורא, אוכלים טרפות לא נורא, הפלות לא נורא, לא מזדעזעים אבל לא עומדים בצפירה כל הרדיו והתקשורת והטלוויזיה... והאמת לא כולם, תפסו חרדי אחד לא עמד כל המדינה וכל התקשורת חרדי לא עמד בצפירה מה זאת אומרת. רבותיי מי שעומד בצפירה לא מקבל שכר בעולם הבא, מי שלא עומד בצפירה לא מקבל עונש בעולם הבא ועל זה כל המדינה משתוללת אבל חילול שבת, יותר מששמרו על ישראל על השבת שמרה השבת על ישראל. אדם שאוכל חזיר אבל שומר שבת מותר לו לעלות לספר תורה, מצטרף למניין, אפשר לשתות את היין שלו אבל אדם שמחלל שבת ולא אוכל חזיר אין לו שם יהודי. אומר הזוהר הקדוש, בר נאש דקא מחלל שבתא לית ליה חולקה בעמא דישראל, יהודי שמחלל שבת אין לו חלק בעם ישראל. יהודי שמחלל שבת לא מצטרף למניין, אסור לו לעלות לספר תורה. תגיד לעצמך איזה יהודי אני, לספר תורה אסור לי לעלות. מה שמעלים יהודים חילונים בשבת בבית כנסת זה כתוב בהלכה, רק מדרכי שלום שלא יהיה ריב בבית כנסת. יהודי חילוני מוזג יין, אסור לשתות את היין, יש לו דין כגוי שמזג יין ואסור לשתות אותו, מי שעושה חתונות צריך להיזהר שחילוני לא ימזוג את היין. תבינו רבותיי שבת קודש לא נורא, חמץ חייב כרת, מי שאוכל חמץ כמו מי שאוכל ביום כיפור, אותו דבר לא פחות ולא יותר, לא נורא, הפלות זה רצח, לא נורא, אבל לא עומדים בצפירה שאין בה שום עבירה, כל המדינה, כל התקשורת, למה? כי זה החוקים שלהם. מה שהם המציאו זה קודש קודשים, התורה זה אפס... אנחנו נראה להם שיבינו התורה הייתה איתנו בכל הגלויות, היא איתנו היום והיא תהיה איתנו הלאה, זה הדרך שלנו וזה מה שיש.

המנון, בוא תראו מה זה ההמנון שלהם, שיר התקווה, להיות עם חופשי בארצנו, מה זה חופשי? חופשי מתורה, חופשי ממצוות. פעם שמעתם שהערבים רצו להפציץ את המכירות שלהם, פרסום שלהם עם מנגינת התקווה והשופט חשין פסל את זה, למה כי זה פוגע בקדושת ההמנון. עד היום לא ידעתי שיש קדושה בעולם החילוני, עכשיו אני יודע שיש...  בוא תראו את הרשעות שלהם, להקת בת שבע מי לא שמע עליה, זוכרים את להקת בת שבע? הם התפשטו ושרו שם חג גדיא, חג גדיא אתם יודעים כמה סודות יש בדברים האלה, שהם שרו חג גדיא והתפשטו. מישהו במדינה השתולל? אני רוצה לראות אם להקת בת שבע הייתה שרה שיר התקווה ומתפשטת מה היה קורה בארץ? הטלוויזיה, הרדיו, התקשורת, שוחטים אותם, עושים אותם קציצות. חג גדיא, תורה, תעשו מה אתם רוצים.

רבותיי עד מתי יעבדו עלינו תגידו לי, עד מתי ניתן להם לשלוט על התורה, עד מתי ניתן להם לרדוף את התורה, עד מתי ניתן להם להרוס את הבנים והבנות שלנו וצריכים לדאוג שכבודה של תורה יעלה, קרנה של תורה יעלה, להפוך את הארץ אבן על אבן, אריות ונמרים כולנו להרים כבודה של תורה, עוד תלמודי תורה, עוד מקוואות טהרה, עוד הכנסת תורה. שיהיה ברור להם היום עולם התורה והתשובה זה כבר לא איזה קומץ קטן, זו מעצמה אדירה שהולכת וגודלת, עולמה של התורה והתשובה זוהי מעצמה אדירה שהולכת וגדלה מיום ליום, מעצמה שהולכת וגדלה עד שגדול מאוד ואין מי שיכול לעצור את התורה הקדושה, לא יעזור להם שום דבר, עולם התורה ילך ויגדל.