סימני המשיח

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 15 פברואר 2016
הגמרא מספרת לנו על הסימנים שיהיה בזמן הגאולה - אם נראה שהם מתקיימים סימן שאנו נמצאים לקראת הגאולה.
אומרת הגמרא בסוף מסכת סוטה: בזמן המשיח הסימנים "חוצפא יסגא", החוצפה תהיה נוראה, אין אבא אין אימא, אין אף אחד, לא מתייחסים לאבא ולא לאימא, אומרים לאבא תשדר, אבא תשתוק משהו נורא שלא היה כדוגמתו מעולם. "ויוקר יאמיר", שימו לב חז"ל לא אומרים יהיה יקר, חז"ל מדייקים בלשון שלהם, היום היוקר יאמיר, היוקר ימשיך לעלות. כל פעם שחושבים לחסוך כל פעם משהו עולה, פעם הדלק עולה, פעם הדירות עולות, כל הזמן. "הגפן תיתן פריה והיין ביוקר" יש שפע של ענבים ושפע של יין, אבל בקבוק יעלה הרבה. "ומלכות תיהפך למינות", השולטים בעם ישראל יהיו כופרים בתורה, שונאי תורה. מי חלם, היית אומר דבר כזה לפני אלפיים שנה מי היה מאמין לך, יהודים במדינה שלהם שולטים כופרים. " ואין תוכחת", מי יכול להוכיח מישהו, אתה שתגיד לי מה לעשות, אבא לא יכול להוכיח את הילדים שלו, "בית וועד יהיה לזנות", המקום החשוב ברחובות זה פריצות, זימה וניאוף. הגמרא אומרת, "חכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו", בני תורה יהיו מאוסים בעיני אנשים, תראו מה אומרת הגמרא לפני 1500 שנים - תדע לך "חכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו". לא פעם ולא פעמיים עשרות  פעמים אנשים באו אליי למשרד אנשים אינטליגנטים על כל מיני טענות שיש על החרדים ואמרתי להם זה בדיוק ההפך, אני עונה להם והם המומים, הם עומדים בהלם ומה הם אומרים לי בסוף, אנחנו רואים שהתקשורת עושה לנו שטיפת מוח. ממש ממיתה את המחשבה של האדם, אל תחשוב כמו שנאמר שהחרדים לא עובדים ו-85% מהחרדים עובדים, איך אתם לא חושבים על זה, דבר כל כך פשוט, מה אתה לא רואה כל בני ברק רובם חרדים, בכל הארץ עובדים, אבל הם רק רוצים להסית נגד החרדים.

"חוכמת סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו" וכן אומרת הגמרא בסוף מסכת כתובות, "דור שבן דוד בא בו, קטגוריה בדברי חכמים", הוא אומר רש"י הקדוש, שמה במקום הרבה משטינים ומלמדי חובה יקומו עליהם, תראו לשון רש"י, הרבה משטינים ומלמדי חובה יקומו עליהם. אני נבהל מכל החדשות שמשמיצים את החרדים? הפוך הגמרא אומרת שהמשיח קרוב, אבל רבותיי תראו כל מה שקורה היום דברי חז"ל קודש קודשים אתם רואים הכל אחת על אחת וכן ראינו בגמרא מסכת סנהדרין, אתם תראו מלחמה בין הטומאה לקדושה, מלחמה בין הכופרים למאמינים. האדמו"ר מרוזין, מלאך אלוקים היה, אמר לחסידים שלו, תדעו לכם קרוב לגאולה האמונה תהיה כל כך קשה כמו אדם נמצא בקיר חלק והוא צריך לטפס עליו ואין לו נקודת אחיזה, תבינו מה זה, לקראת מה הולכים. התקשורת יומם ולילה על החרדים, כל הזמן על החרדים. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, על הפסוק בישעיה "וסר מרע משתולל", מה זה סר מרע משתולל, אומרת הגמרא, קרוב לגאולה כל אדם שסר מרע וחוזר בתשובה יאמרו עליו משתולל הוא. אומר רש"י, שוטה הוא, משוגע הוא, כמו שאומרים היום: השתגע, התחרפן, השתבש. אתם רואים דברי חז"ל קודש קודשים ולא יעזור, תבינו רבותיי הרי הם חושבים להילחם בחרדים אבל הם לא יודעים שהסגולה של עולם התורה, הסגולה של היהודי האמיתי מה זה, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, כמו שמסופר בספר שמות: פרעה משתולל, הנה הם מתרבים, מה עושה פרעה? פרעה אומר, כאשר יענו אותו פן ירבה וכן יפרוץ אבל מה הקב"ה אומר, אתה אומר פן ירבה אבל הקב"ה אומר, כן ירבה, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ.

הסטייפלר עליו השלום, מלאך אלוקים, אמר תדעו לכם בעלי תשובה זה כמו מכת הצפרדע, מה היה במכת צפרדע במצרים? המצרים רואים צפרדע ולוקחים מקל ונותנים מכה כדי להרוג אותם, מהמכה יוצאים עשר צפרדעים. אמר כך הסטייפלר, כמה שילחמו בבעלי תשובה יבואו לתת מכה פה ויוציאו עוד עשר בעלי תשובה ועוד עשרים בעלי תשובה, זה רצון ה' "ובא ציון גואל ולשבי פשע ליעקב" מתי יבוא לציון גואל? כשתראו שחוזרים בתשובה! כמו שאמרתי פעם הם לא נלחמים בי, לא ברב עובדיה יוסף ולא ברב אלישיב, הם נלחמים בבורא עולם ובבורא עולם אי אפשר להילחם, צריך לדעת שבני תורה והיהודים המאמינים שהולכים עם בורא עולם הם בבת עינו של בורא עולם, אין לבורא עולם בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד, אין לנגוע בבת עינו, תבינו גם אם יחליטו התקשורת היום בכנסת, אין חדשות, אין פוליטיקה ואין כלום אלא יום ולילה בחדשות ובתקשורת כל היום על החרדים, אני אומר את זה פה מול ההיכל, לא יעזור להם על אפם ועל חמתם כוח התשובה והתורה ילך ויגדל ויתעצם, יקימו מוסדות תורה ויקומו ישיבות למה כי זה רצון ה'. "רבות מחשבות לב איש ועצת ה' היא תקום", בורא עולם רוצה שכח התורה יגדל ויפרח ואף אחד לא יכול לעצור את זה.