שאלות על התורה

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 02 נובמבר 2015
שיש שאלות על התורה, צריכים לחפש תשובות, כי התורה היא אמת ואנחנו שלא מבינים אותה.
אני הייתי פעם בנגרייה, מחסן עצים, באתי וראה אותי בן אדם אחד בסביבות גיל החמישים פלוס והוא אומר לי, יש לי שאלה על התורה שכל החיים שלי שאלתי ואף רב לא ענה לי. נו בבקשה מה השאלה, בדרך כלל זה הקדמה של כל אחד, שאלה עם תשובה ולומר אין תשובה אז מה, אז זהו התורה כבר לא תורה? תשאל, תמשיך לשאול עד שיהיה לך תשובה, התורה היא אמת. מה השאלה? כתוב הקב"ה אין לו גוף ולא דמות הגוף אז איך כתוב בבראשית "בצלם אלוקים עשה את האדם"? כך שאל. אמרתי לו, אשריך ואשרי חלקך, את השאלה הזאת שואל גאון הגאונים, קודש קודשים המקובל האדיר, צדיק יסוד עולם רבי חיים מוולוז'ין, היה מגדולי תלמידיו של הגאון מוילנה והוא שואל את השאלה שלך, אמרתי לו. אומר מה זה "בצלם אלוקים עשה את האדם" הרי לקב"ה אין לו גוף ולא דמות הגוף והוא אומר תשובה שימו לב, דוד המלך אומר בתהילים במזמור ק"ב, "דמיתי לקאת מדבר", מה זה לקאת מדבר? זה ציפור במדבר שהיא אין לה מנוחה, כל הזמן הולכת ממקום למקום. דוד המלך דומה לקאת, לציפור? יש לו כנפיים? הוא עף באוויר? אלא מה הכוונה, בתכונות של הציפור. אני נרדף כל הזמן, שאול רודף אותי ואבשלום רודף אותי, אין לי מנוחה כמו אותה ציפור במדבר. הוא אומר, מה זה "בצלם אלוקים", בתכונות כמו שהגמרא אומרת, הנשמה דומה לקב"ה בחמישה דברים, מה הקב"ה טהור ואף הנשמה טהורה, מה הקב"ה מחיה את כל העולם וכך הנשמה מחיה את כל הגוף, מה הקב"ה יושב בחדרי חדרים וגם הנשמה בחדרי חדרים, מה הקב"ה רואה ואינו נראה הנשמה רואה ואינה נראית, ככה. מה זה בצלם אלוקים? בתכונות, וודאי שלא בגוף, אין לזה שום שייכות.

אם כל אחד היה מחפש תשובות, התורה הקדושה צריכים לדעת, איך אומר דוד המלך עליו השלום, "תורת ה' תמימה משיבת נפש", מתי היא משיבת נפש? כשהיא תמימה אצלך, כשאתה בקי בכל חדרי התורה, ישר והפוך, כל התורה כולה בדם שלך, בעצמות, אתה מתפעל, אתה רוקד משמחה. לא פעם ולא פעמיים בא לי לרקוד שאני יהודי ואני בן תורה, שאני לומד תורה, "ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת", וחיי עולם נטע בתוכנו, תראו כל הדורות עברנו אינקוויזיציות ושום מעצמה בעולם, שום מדינה בעולם ושום אומה בעולם לא הוכיחה חינוך ושלום בית כמו התורה בגלויות היום, ככל שהמדע מתפתח וכל הכסף בידיהם והאוניברסיטאות ומה לא וכביכול הם אינטליגנטים, איפה תראו את השלום בית, איפה תראו את הילדים כשתלי זיתים, איפה תראו את הלילות שבת שאבא ואימא כמו מלך ומלכה, את הילדים כמו נסיכים בבית, זה פרשת שבוע, זה משנה, זה מעשיה, זה גמרא, איזה שירה וזמרה, איזה בית ואיזה יחס הבעל לאישה, איזה יחס האישה לבעלה, איפה תראו, חיי עולם נטע בתוכנו – רק בתורה הקדושה.

כתוב פרשת בראשית, "ויצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה וייפח באפיו נשמת חיים", התורה הקדושה אומרת, איך הקב"ה ברא את האדם, "עפר מן האדמה", זה חלק אחד ויש עוד חלק, "וייפח באפיו נשמת חיים", נפח. אומר זוהר הקדוש, "מאן דנפח מדילי הנפח". אדם מנפח בלון ומה נשאר מהבלון? האוויר שלו. הקב"ה נפח והנשמה היא חלק מהקב"ה. האדם נברא משני חלקים, גוף מהתחתונים ונשמה מהעליונים, כל החיים של האדם זה מלחמה בין גוף לנשמה. התפקיד של האדם כשהאדם בא לעולם זה להכניע את כוחות הגוף תחת כוחות הנשמה, כשהנשמה תהיה בעלת הבית על הגוף, מובילה את הגוף, מוליכה את הגוף. אוי ואבוי לו לאדם שהגוף שולט עליו הרי הוא יורד לדרגת בהמה וגרוע מן הבהמה. למה גרוע מן הבהמה? בהמה נולדה בהמה, עושה מעשה בהמה אבל אתה נולדת אדם עם נשמה קדושה ועושה מעשה בהמה אתה גרוע מן בהמה. איך אפשר להכניע את הגוף תחת הנשמה? התשובה היא מילה אחת, יראת שמיים. אם אין יראת שמיים אי אפשר להכניע את הגוף תחת הנשמה.