הרגעים האחרונים

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 07 ספטמבר 2015
כשנמצאים ברגעים האחרונים צריך להתחזק ולהסיק מסקנות ולפנות לאבינו שבשמיים.
רבותיי אנחנו נמצאים ברגעים שאנחנו יכולים להיות בגדר חרשים ועיוורים, כלל ישראל נמצא בסכנה, אנחנו לא יודעים מה יילד יום, חיילים בסכנה, אנשים בסכנה, אין יום בלי פצועים ואין יום בלי הרוגים ואסונות אנחנו לא יודעים כל חמש דקות חדשות אחרות, דברים מחרידים, רצח מתועב, לינצ'ים מכוערים, חיות טרף, מתעסקים עם חיות אדם. רבותיי צריכים לדעת אנחנו נמצאים ברגעים כאלה שלא תעמוד על דם רעך, אנחנו נמצאים בדקות האחרונות וברגעים האחרונים, שיהיה ברור בורא עולם איך כתוב בתורה, "ואם תלכו עימי בקרי", אל תגידו מקרה, "והיה אם תלכו עימי בקרי והלכתי עימכם בחמת קרי, ויספתי עליכם מכה שבע כחטאותיכם", אם תגידו כל דבר מקרה הוא – אני יתן עליכם יסורים פי שבע. כתוב בספרים הקדושים, אם אדם התעלף, לא ישר נותנים לו אגרוף, קודם סטירה ואם לא אז סטירה יותר חזקה, כך הקב"ה, הוא לא ישר בא ומתחיל לתת מכות, כל שנה לאט לאט הולך ומתחזק, הולך ומתחזק, למה? כל הגויים מסביבנו זה מקל, הקב"ה נותן לנו מכות תחזרו בתשובה בנים שלי, תתעוררו, לא מתעוררים נהיה יותר חזק, לא מתעוררים ומה אנחנו עושים? פותחים טלוויזיה ופותחים עיתונים לראות מה קורה. מה קורה? זה כתוב במסכת סוטה שהגמרא מדברת על זמן המשיח, יוקר יאמיר, מלכות בחוץ תיהפך למינות, יראי חטא ימאסו כלומר בני תורה יהיו מאוסים בעיני אנשים, מה הגמרא אומרת בסוף? "פני הדור כפני הכלב", מה זה פני הדור כפני הכלב? כתוב בספרים הקדושים, כלב זורקים עליו אבן, מה עושה הכלב? הולך ונושך את האבן, משוגע, טוב כלב זה כלב. זרקו אבן, תלך לבן אדם ותנשוך אותו, מה אתה נושך את האבן. מי זרק את האבן? מי מביא את האינתיפאדה? מי מביא כל צרה שיש לישראל? כל מכות שבאים בורא עולם מסובב. אנחנו רצים להם, רצים לערבים, נכון צריכים לטפל בערבים, אבל צריך לדעת "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל", הוא עושה הכל לעורר את עם ישראל בתשובה.

וצריכים לדעת שצריך להתבונן יש בארץ חילולי שבת בצורה נוראה ואיומה, רבותיי הולכים לעקור תורה בישראל, חילולי שבת על ימין ועל שמאל, יותר מששמרו ישראל על השבת השבת שמרה על ישראל, כלל ישראל בסכנה, חיילים בסכנה, חייבים כל אחד מאיתנו לקבל קבלות, חייבים אין משחקים, זה שבת, זה תפילין, זה טהרת משפחה, שלושה יסודות של הבית, שמחר לא יגידו למה לא אמרתי. אנחנו נמצאים ברגעים האחרונים, בדקות האחרונות ואנחנו במצב שלא תעמוד על דם רעך, אם מישהו פה מאיתנו אכפת לו מהחיילים הוא שקרן, אוי כואב הלב, אוי מה עשו עליהם לינץ'. אם אכפת לנו מחיילים קבל עליך תשובה, קבל עליך שבת, קבל עליך תפילין, תרוץ לשיעורי תורה, כל זה מה שבורא עולם נותן זה עדיין נקרא סטירות קלות, זה מה שעכשיו זה עוד כלום לעומת מה שכתוב שיהיה ח"ו. אם אנחנו לא נזעק אז מי יזעק?! שולי? טומי? מי יזעק? ואנחנו רואים רבותיי כל מה שכתוב בנביאים, דיברתי על זה רבות על כל הנבואות, במשך הדרשות תראו שהכל אחת לאחת מתקיים, כתוב שכל המאבק האחרון יהיה על ירושלים ורואים הכל מול העיניים. לשבת בבית ולהתעסק בענייני אידיאולוגיה, פילוסופיה, עזוב את הכל, לך תתקרב לבורא עולם, לך תראה מה בורא עולם אומר, מה התורה הקדושה אומרת, תתחזק בשמירת שבת, תפילין, תרוץ לשיעורי תורה, לא תגיד לא אמרו לי, לא תגיד לא שמעתי.

רבותיי הקב"ה נותן לנו התראות, שלא נהיה בגדר חרשים, שלא נהיה בגדר עיוורים, רואים מה קורה ולא רואים, שומעים ולא שומעים, "החרשים שמעו והעיוורים הביטו לראות", להתבונן, להסיק מסקנות כלל ישראל, כל מי ששומע את הדברים עכשיו ברגע הזה, כל אישה תקבל עליה כיסוי ראש, כיסוי ראש של האישה זה מטריה אווירית של הבית, אם יש לך כיסוי ראש כל הבית עומד עליך.