הצד השני של המטבע

מאת: 
קטגוריה: דברי הרב
ת. פרסום: 21 יולי 2014
אדם חי עשרים או שלשים שנה בצד אחד של המטבע, אולי תנסה לבדוק גם את הצד השני?
יש כאלה רואים בני תורה ובחורי ישיבות לבוש שחור, בגדים שחורים אז חושבים כמו שהלבוש שחור גם החיים שחורים, קודם כל לפני שמסתכלים על בחורי ישיבות ובני תורה כל חילוני יסתכל על עצמו, כל חילוני יבדוק את עצמו האם אני מאושר, אני באמת יש לי שמחת חיים? אני חי כמו שצריך?  הרי אתה לא מכיר אותם, אתה רואה רק את הבגדים שלהם, טעמת את הטעם של החיים שלהם? כמו שאמרתי פעם אדם עשרים שנה חילוני, שלושים שנה חילוני, ראית צד אחד של המטבע, קבל עליך, אני לא מאמין לא לחרדים ולא לחילונים, לא מאמין להם, ראיתי את החילונים שלושים שנה, חייתי את החיים שלהם ואני רוצה חצי שנה לחיות כמו חרדי, תהיה שחקן, שש חודשים מניח תפילין, שומר שבת והולך לבית כנסת בשבתות, שיעורי תורה ונראה מה אני ארגיש. אל תאמינו לי, אל תאמינו להם, שלושים שנה נתתם להם אז לקב"ה לא מגיע חצי שנה? לבדוק, לך תראה, תבדוק איך תרגיש אחר כך ותעשה את זה לא לשם שמיים, תעשה את זה בשביל לבדוק ותראה ויותר מזה רבותיי, חילוני חושב שלחרדי אין לו כלום הרי אמרתי לא פעם ולא פעמיים, התורה לא אומרת לנו לא, היא אומרת לך לא וכן, כל מה שיש לחילוני יש לנו, כל דבר, אלא הוא באיסור ואני בהיתר, הוא בעבירה ואני במצווה, הוא אוכל טרף ואני אוכל כשר, הוא הולך לים בשבת ואני הולך באמצע השבוע, הוא הולך לים מעורב ואני הולך לים מופרד, אתה רוצה אישה תתחתן, מה יש לך שאין לי? אני רואה את שני הצדדים של המטבע, אני חי חיי תורה וגם את החיים שלך יש לי, כל מה שטעמת בחיים אני גם טעמתי, אתה באיסור ואני בהיתר ואני אומר לך את כל מה שאתה טעמת אני טעמתי, ואני בז על כל הדברים שאני יכול לטייל והים וכל מה הדברים שמסביב, ביוב בהשוואה וביחס לחיי קדושה וטהרה, תורה ויראת שמיים. אז אתה בא לשפוט אותי? אתה רואה צד אחד של המטבע,  אתה רואה רק את הצד של הרחוב, צד של התורה אתה לא יודע מה זה בכלל, אני רוצה שני צדדים אז מי רואה יותר טוב, אני או אתה?  

רבותיי כל ישראל בני מלכים הם, כל ילד ברחוב זה בן מלך, לא מתאים לך, לא צריך להיות רב שזה לא יתאים אז כולנו בני בנים, כל ילד, כל בת ישראל היא בת של מלך מלכי המלכים הקב"ה, מתאים לה ללכת פרוצה? בת מלך תלך פרוצה? את בת מלכו של עולם, בת מלך מלכי המלכים הולכת פרוצה, זה מתאים לך? את אביה היא מחללת, את מחללת שם שמיים. אתה בן מלכו של עולם, עגילים? קרחת? כל צבעי הקשת בראש? אדום, צהוב, מה קרה. אבל אצל בני תורה רואים הבתים שלהם, את הילדים שלהם, את החינוך שלהם, את היחס של הילדים להורים, אני פעם ביקשתי מהבת שלי בבית בקשה אחת פעמיים? הבנות שלי רבות מי יעשה את מה אני מבקש, איפה יש דבר כזה בחוץ? יש מושג כזה מה זה כיבוד אב ואם? היום הם כבר לא אומרים שלום אבא, שלום יוסף, שלום חנה, חברים שלו.

יעקב אבינו הלך ללבן, יעקב אבינו יודע שלבן מכשף גדול, טמא גדול והוא יכול חס וחלילה להיפגע שם. יעקב אבינו בדרך נטמן בבית שם ועבר, ארבע עשרה שנים למד תורה, הלך ללבן חזר ובדרך שהוא חוזר לעשיו מה הוא אומר לו? עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, תדע לך עשיו אני גרתי עם האדם הטמא ביותר, הפגום ביותר ועם כל זה תרי"ג מצוות שמרתי. שואל רבי ישראל מסלנט איך יעקב אבינו גר עם אדם כזה מכשף גדול, כזה טמא גדול והוא מצליח לשמור תרי"ג מצוות. תראו דבר נפלא פלא פלאות שאומר רבי ישראל מסלנט, אומר רבי ישראל מסלנט, אם תיקח אדם ושים אותו בתוך אורווה עם סוסים וחמורים, הוא מושפע מהם? זה סוס וזה חמור ואני בן אדם, מה הקשר?! בטבע מושפע, כשאדם רואה את הסוס כמו בן אדם אז הוא יכול להיות מושפע ממנו אבל אם הוא יודע שהוא בסך הכל סוס, הוא בסך הכל חמור אז הוא לא משפיע עליו. אומר רבי ישראל מסלנט, זה אמר יעקב לעשיו, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, תשאל אותי איך? "ויהי לי שור וחמור", אני ראיתי את לבן לא יותר משור וחמור, לא יותר מזה. אדם שאין לו חיי תורה, לא חי חיי תורה, הולך אחרי הרחוב, מתי אדם יכול להיות מושפע מהחילונים? כשהוא רואה אותו בתור אדם, אנשים מצליחים, נהנים, היצר הרע יכול לשגע אותך אבל אם אתה מרגיש שאתה נמצא, סליחה זה האחים שלנו אחרי הכל אבל אתה נמצא בין שוורים וחמורים, זאת אומרת חיות הרי אדם שלא חי חיי תורה על עשרים שקל הוא רוצח, על מפתח רוצחים, זאת אומרת אני יכול להיות מושפע מחיות? אני נמצא בגן חיות, אני מושפע מאריה, מנמר, מה הקשר אליי? אין שום שייכות, אם אתה רואה אותם בתור אדם אתה יכול ליפול אבל אם אתה רואה שהם מסכנים והם צריכים לחזור בתשובה ויהיו בני אדם אתה לא תושפע אף פעם.