הצגת פריטים הקשורים לתגית: שקר - ישיבת אור דוד

מתי צריכים לשקר - שיעור שני

בשיעור הזה נלמד על חשיבות לדבר דבר אמת, אבל צריכים לדעת שלפעמים יש מקרים שחייבים לשקר בשביל לא לגרום מריבות או שנאה בן אנשים.
קטגוריה: אימון לנשמה

מדבר שקר תרחק

הלכות אמת ושקר, חומרת הוצאת דבר שקר מהפה ובאיזה אופנים התורה התירה לשנות.
קטגוריה: בין אדם לחברו

אמת ושקר

בואו נשים על כף המאזניים את האמת ואת השקר ונראה מי מנצח...
קטגוריה: אמת ושקר

שפת אמת תיכון לעד

לעולם אין מפסידים מלומר את האמת, כי האמת כי העיקר ורק מהשקר אפשר להפסיד.
קטגוריה: אמת ושקר