הצגת פריטים הקשורים לתגית: עניים - ישיבת אור דוד

מתנות עניים

בהמשך להלכות צדקה דיני מתנות עניים, מעשר עני בשנים ג' ו'. דינים שונים במתנות עניים בשדה ובכרם.
קטגוריה: מצוות שונות