הצגת פריטים הקשורים לתגית: הלכות - ישיבת אור דוד

הלכות קדושה בדברי תורה

הלכות קריאת דברי תורה במקומות מטונפים או מול ערווה וכיוצא, ושאר הלכות קדושה.
קטגוריה: תפילת שחרית

טו באב

לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב - מנהגי יום זה.

צום תשעה באב

הלכות ודיני צום תשעה באב, חמישה עינויים האסורים, תפילות ומוצאי תשעה באב.

ערב תשעה באב

הלכות ומנהגי ערב תשעה באב, סעודה מפסקת ותחנון.

הלכות תשעה באב

הלכות ודינים לצום תשעה באב, סדר סעודה מפסקת, חמישה עינויים האסורים בתשעה באב וסדר התפילה.

הלכות תפילין חלק ה

הלכות שמירה בזמן הנחת תפילין, היסח דעת ועוד.
קטגוריה: הלכות בן איש חי

מנהגי שבוע שחל בו ט' באב

דיני תספורת, בגדים מכובסים, ולבישת בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב.

מנהגי תשעת הימים

הלכות ומנהגים הנוהגים מראש חדש אב בתשעת הימים.

הלכות קריאת שמע חלק ג

סיום הלכות קריאת שמע, האם מותר להפסיק בין הפרקים, היכן מותר לקרוא קריאת שמע והיכן אסור.
קטגוריה: תפילת שחרית

ברכת שהחיינו בבין המצרים

האם מותר לברך ברכת שהחיינו בימי בין המצרים.
עמוד 82 מתוך 88