הצגת פריטים הקשורים לתגית: מועדים - ישיבת אור דוד

שמן טהור

מדוע רצו היוונים לטמאות את השמנים אם הם יכלו לשרוף אותם כליל, מסר חזק ביותר לימי חנוכה על טהרת ישראל.
קטגוריה: רבנים אורחים

נס פך השמן

למה דווקא נס פך השמן יש לנו מצווה לפרסם את הנס משא"כ בשאר הניסים שנעשו לעם ישראל שאפילו רבים מהם אנחנו לא זוכים ומנציחים לדורות.
קטגוריה: שיחת השבוע

ברכת הלבנה

כמידי תחילת כל חודש אנחנו מברכים ברכת הלבנה, מה מהות הברכה זו ומה השפעתה
קטגוריה: מעגל השנה

חודש מרחשון

לחודש חשוון יש כמה שמות ומה הסבר לכל שמותיו, וכן גם ענין ברכת ברך עלינו שמוסיפים בחודש הזה.
קטגוריה: מעגל השנה

ושמחת בחגך

כיצד עלינו לשמוח בחג שהקב"ה נתן לנו מתנה נפלאה, והשמחה הזאת תלוה אותנו לכל השנה.
קטגוריה: רבנים אורחים

שהייה בסוכה

הדלקת נרות החג בסוכה, מה מותר להכניס לסוכה ומה אסור, ודיני מצטער פטור מן הסוכה.
קטגוריה: חג סוכות

עשיית הסוכה

עד איזה גובה אפשר לשים את קישוטי הסוכה? ומה הדין אם תלה פירות לנוי בסוכה האם רשאי לטלטלם או להנות מהם?
קטגוריה: חג סוכות

אכילה ושינה בסוכה

איזה מאכלים חייב לאכול בסוכה, ומתי חייב לברך ברכת "לישב בסוכה", ומה הדין לגבי שינה בסוכה?
קטגוריה: חג סוכות

צדיק ורע לו

כל דבר קטן שאדם עושה משפיע בעולמות העליונים, ועל זה אנו נידונים בראש השנה.
קטגוריה: מעגל השנה

ביאור הגדה של פסח חלק א

ביאור ההגדה של פסח, ירידת עם ישראל למצרים, קושי השעבוד ולידת משה רבנו.
קטגוריה: מועדים
עמוד 4 מתוך 8