הצגת פריטים הקשורים לתגית: הלכות - ישיבת אור דוד

ברכת שהחיינו בבין המצרים

האם מותר לברך ברכת שהחיינו בימי בין המצרים.

הלכות תפילין חלק ד

דיני הנחת תפילין על הראש, מיקומם. והכנסת התפילין לתיק וסדר הוצאתם.
קטגוריה: הלכות בן איש חי

הלכות קריאת שמע חלק ב

דיני קריאת שמע, מנהגים ודינים איך קוראים את פרשיות שמע ישראל, האם חייב לכסות את העיניים בזמן קריאת שמע או לא?
קטגוריה: תפילת שחרית

מנהגי בין המצרים

הלכות ומנהגי אבלות הנוהגים בימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב הנקראים 'בין המצרים'.

הלכות תענית

הלכות תענית ציבור ותענית יחיד, דיני קבלת תענית, הלכות יום התענית ועוד.

הלכות תפילין חלק ג

המשך הלכות תפילין, דין הנחת תפילין בכיס שלהם, הוצאתם לתפילה, אם קדם להוציא ר"ת לפני רש"י ועוד.
קטגוריה: הלכות בן איש חי

אמירת עננו בתענית

הלכות אמירת עננו בתפילות בימי התענית.

דיני הצומות

הלכות תענית ציבור של י"ז בתמוז, ג' בתשרי ועשרה בטבת.

צום י"ז בתמוז

סיבת הצום י"ז בתמוז ומהות התענית, היסטוריה ומספר דינים הנלמדים ממנו.

הלכות קריאת שמע

הלכות ודיני קריאת שמע של שחרית, כוונות ואמירת קריאת שמע כהלכתה.
קטגוריה: תפילת שחרית
עמוד 86 מתוך 92