הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת כי תשא - ישיבת אור דוד

היכן הברכה שורה - פרשת כי תשא

מדוע הקב"ה מצווה לספור את עם ישראל בצורה כזו, כיצד זוכים שתשרה הברכה בכל מעשה ידינו?
קטגוריה: פרשת שבוע

מאמינים באבא

כיצד נזכה להרגיש אמונה פשוטה ותמימה בלי שום ספקות או נגיעות...
קטגוריה: מבט לחיים

פרשת כי תשא - אהבת עם ישראל

מפרשת השבוע אנו למדים, שאהבת חינם היא שצריכים לאהוב אחד את השני ובכך תמיד אנו נדון את השני לכף זכות, כי תמיד נבין שהוא אוהב אותנו.
קטגוריה: אור הפרשה

כח האחדות

מדוע התורה מצווה אותנו להביא דוקא 'מחצית' השקל, בואו נלמד שיעור מאלף בסוד כח האחדות שבעם ישראל.
קטגוריה: מבט לחיים

פרשת כי תשא

מה משה רבנו רצה לראות? כיצד הקב"ה משלם שכר טוב לצדיקים וכיצד הקב"ה מצמיח טובה מרשעים.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת כי תשא - דבר הסמוי מן העין

הנאה גדולה יש באדם להיות בולט בין החברה, אם זה בלבוש מיוחד וכן בדירה נאה ורכב יוקרתי. אבל חשוב מאוד לדעת שדבר שסמוי מן העין יש בו ברכה ושפע ודבר שמתפרסם מול כולם עין הרע שולטת בו.

הרגל של עבירה

כמה דבר חמור הוא לחיות בעוונות ובחטאים והדבר החמור ביותר הוא להנות ולשמוח מהחטא.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת כי תשא

פעולת המצוות נכנסת בנפש האדם, ולכן יש רמ"ח מצוות עשה כנגד איבריו של האדם ושס"ה מצוות לא תעשה כנגד גידיו של האדם.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת כי תשא

לקבלת הלוחות השניות אפשר לזכות רק על ידי מסירות נפש אמיתית.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת כי תשא - מנהיג אמיתי

כיצד עשה אהרן הכהן את עגל הזהב, ומדוע זכה לאחר מכן בכהונה הגדולה, האם זה היה חטא עבור אהרן או שהוא עשה זאת בגלל שהיה מנהיג אמיתי לעם ישראל.
עמוד 1 מתוך 2