הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת וירא - ישיבת אור דוד

אלוקים בממתינה - פרשת וירא

מה יותר חשוב, לקבל גילוי אלוקי מהשם או להכניס אורחים? אם חשבנו שגילוי אלוקי כנראה שאברהם חשב אחרת...
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת וירא - אם לא עכשיו אימתי

בדור הזה שאנו נמצאים בתוך ההסתרה כל מי שמדבר בדברי אמונה הקב"ה כותב אותו בספר הזכרון, לקחת את הדרך של התורה ולהתקדם איתה צעד אחר צעד עד שמגיעים ליעד.
קטגוריה: אור הפרשה

מצוות ביקור חולים

נלמד מדרכי השם שהגיע לאברהם אבינו ביום השלישי למילתו לקיים ביקור חולים - כמה חשובה מצווה זו.
קטגוריה: מבט לחיים

פרשת וירא

כיצד יצחק אבינו זכה לפשוט את צוארו להעקד עבוד השם יתברך - אין זה אלא כח החינוך הטהור של אברהם.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת וירא - השתוקקות למצווה

כל סולם ההתרוממות של האדם בעבודת השם היא ההשתוקקות והרצון למצוות.

תפילתם של גדולים

כמה נשכח מאיתנו כוחה של תפילת ובמיוחד תפילתם של גדולי ישראל שבדורות הקודמים גם על בעיות בגשמיות היו נגשים לתפילתם של גדולי ישראל.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת וירא

צריך לקיים את מצוות השם ללא שאלות, אלא באמונה אמיתית שהמצוות הם התכלית שלנו בעולם הזה.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת וירא

בפרשה נלמד מקצת דרכיו של אברהם אבינו - בואו נלמד לעצמנו מדרכי אבות.
קטגוריה: פרשת שבוע

האדם שבך

מיהו האדם שבך ומדוע יש אנשים שהם מתנהגים כמו סתירה פעם כך ופעם כך?
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת וירא - מעלת הניסיונות

מעלת הנסיונות, מדוע מביא השם עלינו נסיונות קשים ומה אנו אמורים ללמוד מכך?