בניין ירושלים

מאת: 
קטגוריה: שיחת השבוע
ת. פרסום: 10 אוגוסט 2016
הקב"ה זיכה אותנו בתורה ומצוות אבל אנחנו צריכים תמיד לעבוד על התחדשות על הדרך והמצוות שלנו בעבודת ה' וזה אחד מיסודות עבודת השם.
  • יהדות
  • הרב מיכאל מזוז
  • תשע"ו
  • עד 60 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SIHAT/76/Binyan.mp4