אדם כי ימות באהל התורה

מאת: 
קטגוריה: שיחת השבוע
ת. פרסום: 25 יוני 2014
אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו בתוך אהלה של תורה.
  • תורה ומצוות
  • הרב מיכאל מזוז
  • תשע''ד
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SIHAT/74/ADAM.mp4