תן לו משלו

מאת: 
קטגוריה: פרקי אבות
ת. פרסום: 30 דצמבר 2014
רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא אומר תן לו משלו שאתה ושלך שלו וכן הוא אומר כי ממך הכל ומידך נתנן לך.

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

תן לו משלו - לא תמנע מלהתעסק בחפצי שמים בין בגופך בין בממונך, [שאינך נותן משלך, לא מגופך ולא מממונך], שאתה וממונך שלו:
  • פרקי אבות
  • הרב דניאל זר
  • תשע"ה
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/AVOT/75/TENLO.mp4