התורה מגינה ומצילה

מאת: 
קטגוריה: פרקי אבות
ת. פרסום: 02 דצמבר 2014
חנניה בן חכינאי אומר הניעור בלילה והמהלך בדרך יחידי והמפנה לבו להבטלה הרי זה מתחייב בנפשו.

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי - ומחשב בלבו דברי הבאי:
הרי זה מתחייב בנפשו - לפי שלילה הוא זמן למזיקים, והמהלך בדרך יחידי הוא בסכנה מפני הליסטים וכמה פגעים רעים, ואם היה מחשב בדברי תורה היתה משמרתו:
  • פרקי אבות
  • הרב דניאל זר
  • תשע"ה
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/AVOT/75/MAGINA.mp4