הצגת פריטים הקשורים לתגית: שבת - ישיבת אור דוד

סדר קידוש של שבת

הסדר הנכון על פי עדות שונות לעשות קידוש של שבת, אמירת שלום עליכם ואשת חייל ועוד.

כוס של קידוש חלק ב

המשך הלכות כוס של ברכה, כיצד נפגמת הכוס ואיך מתקנים אותה, צורת הכוס ועוד דיני כוס של קידוש.

כוס של קידוש חלק א

הלכות כוס של ברכה, איך מכינים את הכוס, כיצד מוזגים את היין ודיני כוס שנפגמה.

סידור שולחן השבת

דיני סידור השולחן שבת, כיצד מניחים את הלחם בשולחן ומנהגים שונים בעריכת השולחן

קידוש ליל שבת חלק ד

המשך דיני קידוש, מה הדין שאין לו יין אלא לקידוש אחד, מה עדיף קידוש היום או קידוש הלילה, ועוד דיני עדיפות בין ליל שבת ליום השבת.

קידוש ליל שבת חלק ג

האם נשים חייבות בקידוש ליל שבת, ומתי יוצאים ידי חובת קידוש בלילה?

קדושת השבת

קדושתה של השבת גורמת לכל יהודי ויהודי הרגשה פנימית ומסתורית לאושר רוחני שאין כמוהו.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת ויקהל - מתנה טובה

איך מסרו היהודים עצמם למען השבת - האם אנו הולכים בדרכיהם או שאנו מבזים את המתנה הטובה שנתן לנו הבורא מבית גנזיו...

קידוש ליל שבת חלק ב

המשך דיני קידוש, מנהג לקידוש בבית הכנסת ועוד הלכות ודינים.

קידוש של שבת ויום טוב

הלכות ודיני קידוש בשבת ובימים טובים, האם הקידוש מהתורה או מדרבנן.
עמוד 29 מתוך 32