הצגת פריטים הקשורים לתגית: צדיק ורע לו - ישיבת אור דוד

גלגולי נשמות

ישנם נשמות מאד זכות שהם צריכים לקבל יסורים בעולם הזה, ויש נשמות שיעשו עבירות חמורות יותר ויקבלו פחות יסורים.

הנסתרות והנגלות

היסורים שמגיעים אל האדם בעולם הזה הם מתנה גדולה ואף שהם נראים רעים הם טובה נצחית לנשמה.

באמצע הסרט

מדוע אנו לא מבינים את מה שקורה בעולם הזה? בגלל שאנו פה באמצע הסרט, ומי שבא באמצע הסרט אינו יכול להבין דבר.

מהבור למלכות

כמה אנו קטנים לעומת חכמת הבורא שאין אנו מבינים כלום בענייני העולם הזה כי הקב"ה מנהיג הכל בחכמה אדירה.

צדיק ורע לו רשע וטוב לו

מדוע אנו רואים שיש צדיקים בעלי יסורים אף שהם אהובים של הקב"ה ומצד שני יש רשעים שיש להם חיים טובים...

רשע וטוב לו

השאלה המרכזית הנשאלת בעולם למה לרשע טוב ולצדיק רע אם האמת אצל הצדיק לו צריך להיות הטוב...
קטגוריה: שבט מוסר

מעלת היסורים

מעלתם של היסורים שהם ממרקים עוונותיו של האדם ובזכותם הוא זוכה בדין לעולם הבא.
קטגוריה: דברי הרב

כי תצא אש ומצאה קוצים

הרצאה האחרונה בסדרת ההרצאות צדיק ורע לו רשע וטוב לו, העוסקת ביסורים של הצדיקים לכפר על העברות של הרשעים.

מנסים להבין את הקב"ה

למי שיש שאלה בתורה שילך לרב וישאל שהרי זו שאלה לנצח - אם יש עולם הבא יש נצח נצחים ואיך נשאר אדישים?
קטגוריה: דברי הרב

נשמות גבוהות ונשמות נמוכות

המשך של סדרת ההרצאות צדיק ורע לו, יש צדיקים עם נשמות גבוהות שעבירה קטנה אצלם פוגמת בעולמות ולכן הם צריכים תיקון מיוחד.
עמוד 1 מתוך 2