יראה אינה באה בירושה

מאת: 
קטגוריה: יראת שמים
ת. פרסום: 18 פברואר 2016
יראת שמים אינה עוברת בירושה, מי שרוצה יראת שמים צריך לעבוד על עצמו גם אם אבותיו היו קדושים.
  • מוסר וביקורת
  • הרב דניאל זר
  • תשע"ו
  • עד 90 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/DRASHA/76/170216.mp4