הצגת פריטים הקשורים לתגית: מוסר - ישיבת אור דוד

חיילים ללא גדרות ומכשולים

עיקר האדם לעמל יולד ורק עם עמל גודלים ועולים, וזה הגדרות והמכשולים שמחזק את החיילים.
קטגוריה: ימים נוראים
עמוד 27 מתוך 27