הצגת פריטים הקשורים לתגית: יצר הרע - ישיבת אור דוד

צבא אמיתי

צבא טוב נמדד אם החיילים מקשיבים למפקד - כך הגוף מתפקד רק אם האיברים מקשיבים למח ולא הולכים אחר תאוות הלב.
קטגוריה: דברי הרב

להשקיע בעולם הבא

האדם צריך להשקיע את כל כוחותיו לתורה ומצוות לעולם הבא ואין לו להשקיע בעולם הזה.
קטגוריה: רבנים אורחים

יצר הרע מתחיל בחוט השערה

בואו נלמד את תחבולותיו של היצר הרע, שהוא מתחיל עם האדם בדבר קטן אפילו כחוט השערה.
קטגוריה: יהדות

העמלק האמיתי

מיהו עמלק - היצר הרע המקרר את האדם בעבודת השם.
קטגוריה: שיחת השבוע

האויב האמיתי

היצר הרע הוא האויב האמיתי של האדם, בזמן שהאדם ישן לו הוא אורב לו תמיד
קטגוריה: שבט מוסר

כח התאוה מול מתיקות התורה

מי ינצח במלחמה כח התאוה המוריד את האדם לעבירות או מתיקות התורה המרים את האדם לרוחניות
קטגוריה: נקודה למחשבה

יצר הרע החדש

מוסר השכל על תלמיד חכם שישב ושקד בלימוד התורה והיצר הרע ניסה להכשילו אבל לא עלה בידו לכן מצא פיתרון איך יוכל להפילו...
קטגוריה: סיפורי צדיקים

בן חורין

אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף.

קטגוריה: פרקי אבות

יצר הרע טוב מאד

כמה חשוב לשבור יצרים ולהלחם עם היצר הרע כי רק ככה האדם זוכה להיות למעלה מן המלאכים.
קטגוריה: נקודה למחשבה

יצר הרע המחשל האמיתי

יצר הרע נקרא טוב מאד, בגלל שהוא מחשל את האדם איך להתמודד עם הנסיונות ולהיות מלאך.
קטגוריה: הילולת צדיקים
עמוד 6 מתוך 6