הצגת פריטים הקשורים לתגית: אמונה - ישיבת אור דוד

תורה או עבודה

תשובה על השאלה: אני ברוך השם קובע עיתים לתורה, האם זה דרך נכונה לעבוד וללמוד או שצריך רק ללמוד תורה והפרנסה תגיע בכל זאת.

התמונה בשלמותה

מי שבוטח הקב"ה אפילו שהוא נמצא בנקודה של צרה גדולה הוא לא מפחד, כי הוא מבין שהחושך הוא סיבה לאור וכל מה שה' עושה לטובה ומה שאנו רואים זה תמונה לא בשלומותה.
קטגוריה: שיחת השבוע

נסתרות דרכי השם

כל החיים אנחנו מתמלאים בשאלות על דרכי בורא עולם, וזה היסוד שיוסף לימד אותנו נסתרות דרכי ה'. יסוד היסודות להאמין בצורה ברורה שכל דרכי ה' לטובה.
קטגוריה: שיחת השבוע

גם זו לטובה

סיפור נפלא הממחיש לנו כמה גדולה השגחתו של השם שגם דבר שנראה לנו כרע לבסוף הוא הטוב הגמור.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

אור החנוכה

חג החנוכה מתקרב ואנו רוצים לחוש אמונה - כיצד נזכה לקבל את השפע בימים קדושים אלו...
קטגוריה: מבט לחיים

סוד האמונה

מהו הסוד שיש בעם היהודי שבזכותו אנו קיימים ונשארים לנצח - בואו נכיר את סוד האמונה.
קטגוריה: מבט לחיים

הגנה טובה ממעיל פרווה

מה יכול לשמור עלינו מהקור גם ללא מעיל או כפפות - סיפור מרגש על כוחה של תפילה.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

הסוד שמציל חיים

סגולה נוראה כיצד להנצל מהצרות - לעצום את העיניים ולהאמין שאין עוד מלבדו!
קטגוריה: סיפורים מהחיים

ישועת השם כהרף עין

כיצד נעבור את משברי החיים - אם נאמין באמונה שלמה שהכל מאיתו יתברך ותשועתו של השם קרובה לבוא כהרף עין.
קטגוריה: סיפורים מהחיים

כל נקמה בזמנה

כמה צריכים להיזהר בנקימה ונטירה שאין אנו יודעים את דרכו של בורא עולם ואם אדם עשה לנו נזק או פגיעה צריכים אנו למחול בלב שלם.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
עמוד 17 מתוך 24