הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרוזבול - ישיבת אור דוד

פרוזבול

הלכות כתיבת פרוזבול, מדוע צריך פרוזבול וכיצד עושים אותו.

שמיטת כספים ופרוזבול

דיני שמיטת כספים היום, מהו פרוזבול ומי צריך לעשות פרוזבול, ומה עושים מי שלא עשה פרוזבול.

שמיטת כספים ופרוזבול

מהי שמיטת כספים ומה זה פרוזבול, ומה הדין אדם שהלוה לחברו בסתם באמצע חודש אלול האם צריך לרשום פרוזבול?
קטגוריה: שנת שמיטה