טלית קטן

מאת: 
קטגוריה: השכמת הבוקר
ת. פרסום: 20 ספטמבר 2016
מה השיעור של טלית קטן? ומה הדין אם מחליף טלית קטן בטלית קטן אחר האם צריך לברך?
1. שיעור הטלית שצריך לצאת בה ידי חובת מצות ציצית הוא אמה וחצי אורך על אמה רוחב, היינו 72 סנטימטר אורך על 48 סנטימטר רוחב, ושיעור זה הוא בין בטלית גדול בין בטלית קטן, ומכל מקום כיוון שיש חולקים, אין לברך על טלית שיש זה 96 סנטימטר של אורך על 48 סנטימטר של רוחב, וכיום פשט המנהג שבבוקר כאשר אדם מתעטף בטלית גדול פוטר את הטלית הקטן.

2. אדם שלובש טלית קטן במשך היום ופושט אותו לחצי שעה כאשר חוזר צריך לברך על הטלית קטן, וכמו הדין של טלית גדול, וכן אם מחליף טלית קטן בטלית קטן אחרת צריך לברך על הטלית הקטן, וכל זה שיכול לברך על הטלית הקטן שיש לו בטלית קטן 98 סנטימטר של אורך על 48 סנטימטר של רוחב, והחור שבבית הצוואר ששם מניח את הטלית הקטן על גופו אינו עולה למנין הסנטימטרים, אבל אם אין לו שיעור כזה אין הוא יכול לברך על הטלית הקטן, אולם השיעור שמקיים בו מצוה כבר כתבנו למעלה 72 סנטימטר אורך על 48 סנטימטר רוחב, ואם אין לו טלית כזאת אף על פי כן ילבש טלית קטן אחרת שהיא יותר קטנה כדי שיוכל לקיים מצוות ציצית לכמה פוסקים, ואפילו אם יש לו טלית קטן שהיא קטנה ביותר עדיף שילבש מאשר שלא ילבש שום טלית על עצמו.  

3. המנהג לברך על טלית קטן "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצות ציצית", ומכל מקום אם ברך "להתעטף בציצית" יצא ידי חובה, וכן אם ברך על טלית גדול "על מצות ציצית" יצא ידי חובה, וכן אם ברך בין על טלית גדול בין על טלית קטן "להתלבש בציצית" או ללבוש ציצית יצא ידי חובה.

4. מנהג הספרדים ועדות המזרח ללבוש טלית קטן מתחת הבגדים, וכן הציציות ילבשם מתחת הבגדים, והאשכנזים נוהגים להוציא את הציציות בחוץ, וטוב שלא ילבש האדם טלית קטן ממש על בשרו אלא יניח גופיה מתחת, אולם מעיקר הדין אין בזה חשש ויכול ללבוש טלית קטן על בשרו, ולכן יש נוהגים כיום ללבוש גופיית ציצית, ואין בזה ביזויי הציצית.

5. ראוי ונכון לחנך את הילדים הקטנים ללבוש ציצית קטן מגיל שש, ויש נוהגים ממדת חסידות לחנך את הקטנים ללבוש ציצית קטן מגיל שלוש, וילד קטן שיודע להתפלל ובא לבית כנסת ראוי שאביו יקנה וטלית גדול שילבש בתפילה.

6. אין להיכנס לבית הכסא עם טלית גדול, אולם אם טלית קטן שתחת המלבושים יכול להיכנס לבית הכסא ולעשות צרכיו, והמחמיר שגם הציציות יהיו מכוסות תבוא עליו ברכה, ואם הציצית הקטן גם מגולה כגון שהוא בבית ויש עליו רק גופיה וציצית קטן אין להיכנס עמה לבית הכסא משום שהיא בגד של מצוה.

7. יש להיזהר שלא יהיו הציציות נגררות על הרצפה, וכן יזהר שלא ישב על הציציות עצמם, אולם על בגד הטלית מותר לשבת.    

8. מותר לישון עם טלית קטן או טלית גדול בין ביום בין בלילה, ולדעת האר"י אדרבה ראוי לכל אדם לישון עם טלית קטן ואפילו בלילה, ולא יסירנו אלא רק שנכנס להתרחץ וכדומה.